Leier ut kirken til muslimer

Koranlesning i Ellingsrud kirke 2019. Lærer er imam Tariq Usman.
Foto: Eva Alnes Holte
Kjelleren i Ellingsrud kirke leies ut tre ganger i uken til koranlesning med barn.
215Shares
Latest posts by Eva Holte (see all)

For sognepresten i Ellingsrud og Furuset menighet er dette helt uproblematisk:

– Det er få utleielokaler i vår bydel. Kirken leier derfor ut lokalene sine til dem som måtte trenge det. Vi er gode naboer og hjelper hverandre. Kirkebygget skal være et gode for alle som bor her, sier sogneprest Klara Vogl. 

Åpen for alle

Sogneprest Klara Vogl sier det gjør godt å vite at barna slipper å dra til Oslo sentrum for å lese i Koranen.
Hun viser oss rundt i kirkebygget. Ved inngangspartiet gjør hun oss oppmerksomme på et regnbueflagg som et symbol på at kirken er åpen for alle, uansett legning og identitet.

Kirkebygget skal være et gode for alle som bor i bydelen.

I kjelleren er en butikk med kunsthåndverk, en kiropraktor og den kristne pinsemenigheten Levende vann.

Tre ettermiddager i uken møtes rundt femten barn for å lese i Koranen og ha morsmålundervisning på urdu i Ellingsrud kirke. Barna er i alderen fem til seksten.

De fleste er født og oppvokst i Norge, men har foreldre fra blant annet Pakistan.

Reglene for utleie
Menighetsrådet vedtar hvem som kan leie kirkens kjellerlokaler. Det er ikke noe i veien for å leie ut disse lokalene til muslimer.

– Spørsmålet om religiøs tilhørighet kommer først inn ved religiøse handlinger, sier Hanna Barth Hake, daglig leder i Kirkelig dialogsenter.

– Men når det gjelder det vigslede rommet hvor det holdes gudstjenester, er reglene annerledes. Her kan det holdes konserter og forestillinger, men disse må samsvare med hensikten ved rommet. Man kan ikke leie ut kirkerommet til religiøse handlinger som tilhører andre trosretninger, sier hun.

Trygghet for barna

Imam Tariq Usman underviser barna i koranlesning og urdu i lokalene til Ellingsrud kirke.
Klara Vogl er glad for at menighetsrådet har sagt ja til å leie ut til muslimene.

– Hvis vi ikke hadde gjort det, måtte barna ha dratt til Oslo sentrum for å lese i Koranen og få morsmålsundervisning, sier hun. Vogl bor selv på Ellingsrud hvor det er mange innvandrere. Barna hennes har flere muslimske venner som ofte er hjemme hos familien.

– Det gjør godt å vite at de har en trygg vei å gå til koranlesningen, sier hun. 

Truet med nedleggelse
Ellingsrud kirke er en av opprinnelig ni kirker i Oslo øst som ble truet med nedleggelse i fjor. 

– Kirkene i Groruddalen er utsatte, sier Vogl og forteller om synkende medlemstall og færre besøkende på gudstjenestene. Å leie ut lokalene til koranskole ble en heldig løsning, synes hun. – Tomme hus forfaller. Kirken blir sett på som et samlingssted for folk på Ellingsrud.

Møter i kirkerommet
Også selve kirkerommet blir leid ut ved behov. Det skal være plass til 600 personer der det holdes gudstjeneste og ved borettslagsmøer kan det være trangt om plassen.

– Ville det være aktuelt å la muslimene også få leie kirkerommet?

– Jeg ville nok tenkt at det ikke var naturlig. Muslimene ville kanskje synes det var ubehagelig også. Å leie ut andre rom i kirken til dem er derimot helt greit. Det at vi begge har en religiøs tro binder oss sammen.

– Ville muslimene leid ut til dere?

– Det er et lite relevant spørsmål, synes jeg. Vi er så heldige å være i flertall og ha lokalene. 

Klara Vogl sier de ikke har fått negative reaksjoner fra lokalmiljøet. Menigheten Levende vann har leid kirkerommet flere ganger.  

Alna FrP
Men utenfra er det noen som synes praksisen er i overkant tolerant av Ellingsrud kirke. Anne-Liv Gamlem, gruppeleder for Alna FrP, skriver i en kronikk på nrk.no:

– Vi trodde kirkene så det som sin oppgave å fremme kristen tro og verdier, ikke å legge til rette for undervisning i en religion som benekter grunnleggende bibelske læresetninger, skriver kronikkforfatteren blant annet.

Å elske sin neste som seg selv (svar til Anne-Liv Gamlem) 

Islam er nær kristendommen
Initiativtaker til koranlesningen i kirken, pakistanske Mohammed Khalid, stiller seg uforstående til Gamlems utspill:

Mohammed Khalid er far og initiativtaker til koranlesningen i Ellingsrud kirke.
Foto : Eva Alnes Holte
– Islam er veldig nær kristendommen når det gjelder troen på å leve med moral, og gjøre godt mot andre. I tillegg til å tro på profeten Mohammed som siste profet, tror vi på Jesus som profet også, sier Mohammed Khalid.

– Kristne og muslimer har mye til felles som troende mennesker. Forskjellene ligger i ideologi og teologi. Muslimene har en god dialog med de kristne i Norge. 

– Barna lærer seg respekt
Mohammed Khalid er trebarnsfar og bor i nærheten av Ellingsrud. Han er glad for at de muslimske barna får lese Koranen i kirken. Khalid understreker at det ikke er en koranskole, men at barna leser i Koranen.

– Jeg ønsket at barna mine skulle lese Koranen og ha morsmålsundervisning i urdu i stedet for å sitte hjemme foran pc-en etter skoletid. Men jeg ville ikke at de skulle ta T-banen til Oslo for å få et slikt tilbud. Jeg ønsket heller ikke at de skulle få undervisningen på skype. Det sosiale med andre barn teller også, sier han.

Khalid jobber vakter som overlege på Kongsvinger sykehus og har ikke anledning til å følge barna til og fra undervisningen. Han har en datter på fem år og to sønner på ni og fjorten. Alle deltar på undervisningen i Ellingsrud kirke. Det var da familien hadde bursdagsselskap i kirken for yngstemann, at han kom på ideen om å leie lokalet til undervisning. 

Faren ser på de tre kveldene i uken som viktige for ungene av andre årsaker også. – De får styrket sin identitet og lærer å ha respekt for læreren og blir vant til en klassesituasjon, sier han.

Vasker og rydder etter seg
– Menighetsrådet innkalte oss til et møte hvor vi ble bedt om å forklare opplegget for undervsingen. De syntes dette var positivt, sier han. De var positive til både koranlesning og morsmålsundervisningen, sier han.

Khalid er takknemlig for at barna hans får denne muligheten i nærmiljøet og han og imamen er nøye med at barna alltid rydder opp etter seg. – Det har hendt at de har vasket lokalet også, forteller han. 

– Tror du muslimene kunne tenke seg å leie ut rom i moskeen til kristne?

– I større moskeer som har kapasitet til å leie ut lokaler eller rom, finnes det eksempler på at man leier ut til andre enn muslimer. Røde Kors leier blant annet lokaler hos en moské i Oslo sentrum, sier Mohammed Khalid. 

– Profeten Muhammed leide ut til kristne
Basim Ghozlan, redaktør for nettstedet islam.no og forstander for Det islamske forbundet, sier han synes det bare er hyggelig at muslimene leier lokaler i en kirke. 

Forstander for Det islamske forbundet, Basim Ghozlan, har ingen motforestillinger mot å leie ut en moské til bibellesning.
Foto : Privat
– Veldig pent gjort av kirken også, sier han. Og det er sånn det skal være mellom troende, sier han:  – Som muslim tenker jeg på profeten Muhammed som lånte sin moské til en kristen delegasjon kalt Najran-delegasjonen for å be i den. Jeg tror ikke vi ville ha nølt dersom vi ble spurt i dag om å leie ut lokaler i moskeen til kristne. Vår profet har jo allerede gjort det i sin moské. Så hvorfor ikke?   

– Ville moskeen også leid ut til bibellesning?
– Om det hadde vært praktisk og aktuelt – hvorfor ikke? 

Ikhlaq Ahmed, talsmann for Islamic Cultural Centre, er enig med Basim Ghozlan: – Moskeen må gjerne leies ut til kristne, også til bibellesning. Og dette gjelder hele moskeen, også bønnerommet, sier han.