Filmskaper:

– Håper på mer enn gode intensjoner fra NFI

Filmbransjen skal i tiden fremover være mer inkluderende, går det frem i ny handlingsplan fra Norsk filminstitutt (illustrasjonsbilde).
Foto: Unsplash/Kilyan Sockalingum
Norsk filminstitutt (NFI) lanserte tidligere i år en handlingsplan for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur. Flerkulturell filmskaper er positiv, men mener dette må konkretiseres.
0Shares

Handlingsplanen ble lagt fram under åpningskonferansen på Tromsø Internasjonale filmfestival tidligere i år.

– Handlingsplanen har gode intensjoner og er et godt stykke arbeid med tanke på bevisstgjøring i bransjen, sier Khalid Maimouni, daglig leder og produsent i filmselskapet The End.

I handlingsplanen finner vi målsetningen “inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur”. Følgende grep foreslås blant annet:

  • Innføring av mangfold som prioriteringskriterium i alle NFIs tilskuddssordninger (unntatt automatiske ordninger).
  • Innføring av et utviklingsprogram for filmskapere (UP 2.0) som tilhører underrepresenterte grupper.
  • Utarbeiding av bedre kunnskapsgrunnlag om mangfold og publikumsutvikling.
  • Inngå samarbeid med de regionale filmvirksomhetene, Samisk filminstitutt og Talent Norge om en felles strategi for talentutvikling og rekruttering av underrepresenterte grupper.
  • Arrangere kurs og seminar om ubevisst diskriminering og andre problemstillingar knytte til mangfald, relevans, inkludering og representativitet.

Stor og vid sak

Filmprodusent Khalid Maimouni er positiv il handlingsplanen, men mener det mangler konkrete tiltak.
Foto : Claudio Castello

Norsk-marokkanske Maimouni har i flere år ledet sitt eget filmselskap. Han er fornøyd med tonen i handlingsplanen, men mener denne må bunne ut i mer konkret satsing.

– Å snakke om representativitet på kulturfeltet er en stor og vid sak med mange fassetter. At NFI går ut med dette er et godt tegn og på høy tid. NFI forvalter kulturmidler på vegne av fellesskapet og med dette følger det et samfunnsansvar til å inkludere.

– En må også huske at handlingsplanen ikke er helt ferdigspikret, og skal på høring før den er helt ferdig.

Lønnsomhet trumfer

Khalid er en av få flerkulturelle filmprodusenter som kan leve av jobben.

– Noe av utfordringen har vært at flerkulturell fokus i filmprosjekter ikke blir sett på som lønnsomt eller relevant av bransjen. Vi trenger inngående holdningsendringer, hvor NFI tar ansvar for filmprodukter med flerkulturell fokus; laget med et reelt flerkulturelt perspektiv både foran og bak kamera. Dessverre har flere filmer som allerede omfavner intensjonen av den foreslåtte handlingsplanen blitt til på tross av fremfor på grunn av NFI.

Finansiering ser han som en en konkret implementering av punktene i handlingsplanen.

– Jeg er håpefull, men det gjenstår å se konkrete forslag i handlingsplanen hvor det satses på nye perspektiver som kan forminske et flere tiår gammelt gap i bransjen mellom majoritet og minoritet. Et forslag jeg har tatt til orde for, er å gjeninnføre ordningen med pakkefinansiering som ville sørget for kontinuitet og forutsigbarhet blant våre fremste filmskapere med flerkulturell bakgrunn.

Vil være pådrivere

Sindre Guldvog, direktør i Norsk filminstitutt (NFI), sier at de vil være pådrivere i arbeidet for bedre representasjon.

– NFI vil arbeide for å inkludere nye stemmer og bryte vante mønstre, fordi vi mener det vil heve kvaliteten, øke relevansen og styrke bærekraften for norsk film i framtiden. Vi håper også handlingsplanen vil føre til mer bevisstgjøring i bransjen, sier Guldvog til nfi.no.

Les mer om NFIs handlingsplan: Relevans. Publikum. Berekraft