Skal innvandrere få lavere lønn enn nordmenn?

I en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd foreslår forskere å friste arbeidsgivere til å ansette innvandrere med mulighet til å gi innvandrere lavere lønn enn nordmenn.
Foto: Flickr
Ukvalifiserte innvandrere uten norskkunnskaper bør få lavere lønn enn nordmenn for de samme jobbene – gjerne under minstelønn, foreslår forskere.

Forslaget kommer i en rapport bestilt av Nordisk ministerråd, skriver http://frifagbevegelse.no. Bak forslaget om lavere lønn står de svenske forskerne Simon Ek og Per Skedinger ved Institutet för näringslivsforskning. De mener at høye nordiske minstelønninger fører til at det ikke er nok profitt å hente for arbeidsgiverne dersom de ansetter lavt utdannede innvandrere.

Under minstelønn

Forskerne foreslår en ny type jobber for de med lav utdanning, der lønna er lavere enn minstelønn. Disse jobbene kan inneholde deler av de oppgavene vaktmestre, resepsjonister, lagerarbeidere, byggearbeidere, omsorgsarbeidere og håndverkere har i dag.

Forslaget blir ikke godt mottatt hos de norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene:

– Dårlig idé

– Dette er ein dårleg idé, som bryt med den norske modellen både når det gjelder samfunnsorganisering og likebehandling, uttaler andre nestleiar i LO, Roger Heimli. Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, sier til frifagbevelse.no at et slikt skille mellom arbeidstakerne trolig vil føre til større forskjeller i det norske samfunnet.

Velferdsordningene i fare

I forordet til rapporten heter det at arbeidsledigheten blant innvandrere er “et alvorlig problem for de generøse velferdsordningene våre”. Rapporten peker på at utenlandsfødte innvandrere utgjør 21prosent av personer i arbeidsdyktig alder i Norge, ifølge tall fra Europstat. “Samtidig er forskjellen i sysselsetting 15 prosentpoeng mellom norskfødte og innvandrere, der bare 65 prosent av sistnevnte er i arbeid. Andelen er lavere for innvandrere med liten utdanning, bare 51 prosent av dem er i arbeid”.

Forskerne i rapporten forsvarer forslaget med å gi lavt utdannede, utenlandskfødte innvandrere mindre enn minstelønn med at det vil gi dem en inngang til arbeidslivet og et springbrett til bedre betalte jobber.

Les mer om det kontroversielle forslaget https://frifagbevegelse.no/nyheter/innvandrarar-bor-fa-lagare-lonn-meiner-forskarar-uaktuelt-svarer-lo-og-nho-6.158.639331.44a4a18fb0