Innvandrerne som bor på min og din regning

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Frps Christian Tybring Gjedde hevder at "innvandrere som kommer til Oslo skal ikke leve på skattebetalerne". Har han glemt at en stor andel av innvandrere også er skattebetalere?

Uttalelsen er hentet fra en Facebook-post fra Oslo Frp, lagt ut 28. januar. I posten står følgende:

Slik er utspillet fra Oslo Frp, lagt ut 28. januar på lokalpartiets Facebook-side.
Foto : Skjermdump/Facebook

Det er uakseptabelt at innvandrere flytter til Oslo for å leve på skattebetalernes regning. Del videre om du er enig med Christian Tybring-Gjedde i at denne naive praksisen må stanses!

Nesten to av tre innvandrere er i jobb.

En ting er at posten kan sees i sammeheng med den sterke segmenteringen av innvandrerbefolkningen i Oslo, og at dette er en legitim spørsmålsstilling i integreringsdebatten.

Å ha for sterk segmentering har blitt påvist å være integreringshemmende. Integreringsminister Jan Tore Sanner har derfor foreslått spredning av bosetning som løsning.

For enkelt
Innvandrere betaler jo skatt, i gjennomsnitt 65.200 kroner per person, ifølge tall fra SSB 2015.

Nesten to av tre innvandrere er i jobb. SSB-tall fra mars 2018.

Statistikken viser at nordiske innvandrere hadde størst sysselsetting, med 79,3 prosent. EØS-innvandrere fra vest og øst hadde en sysselsettingsprosent på 74 prosent. Asiatiske innvandrere kunne vise til en sysselsetting på 56,1 prosent, mens innvandrere fra Afrika hadde lavest andel, med 48,6 prosent.

Et kanskje viktigere poeng enn hvem som er skatteyter eller ei, er å diskutere jobbsituasjonen for de ulike innvandrergruppene. Har man prekære arbeidsforhold, enten det er grunnet i lav utdanning ved ankomst til Norge, eller andre faktorer som kjønn, så vil inntjeningen være mindre, og skatteytelsesprosenten likeså.

Høytillitssamfunnet Norge har skattevilje som en av sine pillarer. Integreringspolitikken har det å skape fremtidige skattebetalere til felleskassen som en naturlig målsetning. Det handler om at alle skal bidra, på et eller annet vis.

Utspill som det Oslo Frp kan oppleves som splittende, med mindre man fra Tybring-Gjeddes side vil appellere til innvandrerskattebetalere som faktisk understøtter andre innvandrere som betaler mindre til felleskassen.