Skal lære fysioterapeuter å behandle flyktninger

Høgskolen på Vestlandet skal lære fysioterapeuter til å bli bedre på behandling av flyktninger.
Foto: Toralf Thomassen / Unsplash
Fysioterapeuter skal lære å kommunisere bedre med flyktninger. 

Fysioterapeuter mangler god nok kompetanse på flyktningers behov, ifølge Høgskolen på Vestlandet.

Som svar på utfordringen, skal Høgskolen på Vestlandet (HVL) i løpet av høsten starte et prosjekt for å kartlegge hva slags kompetanse fysioterapeuter trenger. Prosjektet inkluderer flere fagmiljøer i Norge og andre land.

Ingen utdanning finnes
Kartleggingen skal munne ut et kurs på masternivå for fysioterapeuter. Kurset skal være mulig å ta overalt i verden. Et slikt utdanningstilbud finnes ikke i noen utdanninger i dag, verken i Europa eller i USA.

– Både når det kommer til kultur, kommunikasjon, kjønnsroller og kompleksiteten i lidelsene flyktningene står i. Mange sliter med traumer og kan ha muskel- og skjelettplager på bakgrunn av tortur og den påkjenningen det er å flykte og å leve i eksil. Noen har også opplevd å bli torturert av helsepersonell. Da må fysioterapeuten ha kunnskap, og gjerne tenke annerledes om hvordan behandlingen skal foregå, sier prosjektleder og førsteamanuensis Maria N. Alme ved HVL.

Disse plagene kan flyktningene ofte ha når de kommer til Norge:

  • Muskel- og skjelettplager på bakgrunn av tortur og/eller generelle påkjenninger
  • Smerter i kroppen etter stress i forbindelse med ventetid og uro for familiemedlemmer i fare
  • Søvnproblemer
  • Ernæringsproblemer
  • Psykiske belastninger av å leve i eksil over tid, som kan komme til uttrykk gjennom fysisk smerte