Norge samarbeider om næringsutvikling i Sri Lanka

0Shares

I tillegg til samtaler med myndighetene vil statssekretær Kjørven besøke norskstøttede prosjekter i den sørlige delen av landet og ha møter med Verdensbanken, IMF, FN og andre multilaterale organisasjoner samt representanter fra det sivile samfunn, i følge Utenriksdepartementet.

Hovedtema for besøket til Kjørven vil være hvordan det langsiktige utviklingssamarbeidet med Sri Lanka kan støtte opp under fredsprosessen, og utviklingen av srilankesisk næringsliv.

Sri Lanka er et pilotland i regjeringens strategi for næringsutvikling i sør.