Solberg: Norge skal ikke true med å trekke bistand for å få på plass returavtaler

 
Foto: Bollywoodfest
Erna Solberg (H) avviser at Norge skal true med å trekke bistand for å få på plass returavtaler. – Men det skal være del av dialogen, sier statsministeren.

De siste dagene har det vært strid mellom regjeringspartiene Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet om regjeringsplattformen åpner for å bruke bistand som pressmiddel for å få land til å ta imot avviste asylsøkere og andre borgere som ikke har lovlig opphold i Norge.

– Det er ikke det som står i plattformen, svarer Solberg på NTBs spørsmål om dette.

– Det som står er at vi skal bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere, sier hun.

Hun mener det er naturlig at Norge tar opp spørsmålet om returavtaler i samtaler med et land om bistand.

– Det kan selvfølgelig oppleves som press når vi tar det opp, medgir hun.

Forpliktet til å ta tilbake

Solberg påpeker at alle land har plikt til å ta imot egne borgere, noe som understrekes i den ferske migrasjonsplattformen som ble vedtatt i FN i fjor.

– Et land hvor du ikke blir enige om grunnleggende ting rundt det å følge opp internasjonale forpliktelser, er et land der det i utgangspunkt er vanskelig å gi bistand til regjeringen. Men det er en litt annen type dialog enn å true med at «hvis du ikke gjør dette, så får du ikke bistand», sier hun.

– Vi kommer til å gi bistand til mange land vi ikke har returavtaler med, men i noen land vil vi kanskje velge å ikke kanalisere pengene gjennom regjeringen, altså at det ikke er stat til stat-bistand, fortsetter hun.

Frps nestleder Sylvi Listhaug og innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim har uttalt at regjeringsplattformen innebærer at Norge skal kunne bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken.

Men den ferske utviklingsministeren Dag Inge Ulstein (KrF) avviser på sin Facebook-side at Norge skal true med å kutte bistand for å presse fram slike avtaler.

– Ikke veto

Ulstein får ros av KrFs nylig avgåtte partileder Knut Arild Hareide.

– Ulstein har gjort riktig med å være tydelig på at vi ikke skal stoppe utviklingspolitikken for land som ikke vil inngå avtaler om retur. Dette vil legge føringer, og vi har forpliktet oss til å legge et større press på slike land. Men det vil ikke være et veto, sier Hareide, som nå er partiets utenrikspolitiske talsmann.

Han understreker som Ulstein at det er fattige lands interesser og ikke Norges interesser som skal prege utviklingspolitikken.

– Det er en uredd utviklingsminister som tar kampen for verdens fattige, både hjemme og ute, sier Hareide.

(©NTB)