Vi vil aldri oppleve noe på eksakt samme måte. Vi er ulike mennesker. Vi har ulik bakgrunn, og ulike utgangspunkt, skriver Malin Rysstad i dette innlegget.
Foto: Pinterest
Klisjeen om at man bør behandle andre som man selv vil behandles er ikke alltid helt riktig. Malin Rysstad etterlyser større aksept for forskjellighet.
0Shares

Hvem er du til å dømme? Hvem er du til å fortelle andre hva som er rett eller galt? Hver og en må få leve sitt liv, på sin måte. Så lenge man tar valg for seg selv som ikke skader andre, så har vi ingenting med å legge oss opp i hverandres valg. Vi må respektere det at vi alle er ulike, og ikke nødvendigvis ser og opplever ting på samme måte.

«Samme sko» betyr ikke total forståelse.
Det er så lett å dømme andres valg eller andres situasjoner, istedenfor å prøve forstå. Noen som har gått i «samme sko» kan være raske med å mene noe om måten andre håndterer det på. Det er viktig å huske at selv om du opplever å ha vært i en lignende situasjon, så kan det ikke alltid sammenlignes.
Vi vil aldri oppleve noe på eksakt samme måte. Vi er ulike mennesker. Vi har ulik bakgrunn, og ulike utgangspunkt. Vi har hver vår personlighet, og hver vår måte å håndtere livet på. Alt dette er med på å påvirke hvordan vi evaluerer enhver situasjon og behov. Vi skal ikke sette en pekefinger på hva som er riktig eller feil for andre, for hva vet vi om det? Dessuten, kan man jo spørre seg selv om nytten av å bedømme? Hvorfor ikke heller prøve å forstå, støtte og heie på hverandre?

 

Vi må respektere det at vi er ulike, og ikke nødvendigvis opplever ting på samme måte.