Hva hvis jeg hadde byttet navn til Fatima, eller begynt å praktisere Buddhisme? Hadde jeg ikke vært norsk lenger da? spør Malin Rysstad i dette innlegget.
Du er norsk når du kjenner at dette er landet du føler sterkest tilknytning til, skriver Malin Rysstad.

Det er noen som har behov for å sortere mennesker og definere dem etter etnisk bakgrunn. Er det hudfargen som bestemmer om man får lov til å bli «norsk»? Er det hvor du eller dine foreldre er født? Er det religionstilhørigheten din?Eller er det navnet ditt?

Norge har religionsfrihet
Hva hvis jeg hadde byttet navn til Fatima, eller begynt å praktisere Buddhisme? Hadde jeg ikke vært norsk lenger da? Religionsfrihet er jo nettopp noe av det som er så fantastisk med Norge.

«Norsk» er verken et spørsmål om religion, hudfarge eller hvor du eller dine foreldre kommer fra.
Du er norsk når du lever i og for landet. Når du følger norske lover og regler. Når du deltar etter dine evner i samfunnet. Du er norsk når du kjenner på at dette er landet du føler sterkest tilknytning til. Det er her du vil være. Det er her du føler deg hjemme. Dette er landet du vil være med å bygge videre på. Et sted for alle, der alle skal ha muligheten til å kunne leve livet på sin måte.

«Norsk» er verken et spørsmål om religion, hudfarge eller hvor du eller dine foreldre kommer fra.

Mange måter å være norsk på
Vi har alle ulike måter å leve på. Ulike måter å kle oss på. Ulike måter å praktisere religionen vår på. Med andre ord: Det finnes mange måter å være norsk på. Norge er fargerikt, der vi alle har noe å bidra med, og vi er alle en like viktig del av felleskapet. Norge er et resultat av oss. Så til deg som ikke blir sett på som norsk, du som kommer med en bakgrunn, men som identifiserer deg selv som norsk. Du er norsk.
Ikke la noen fortelle deg noe annet.