Unge Høyre og Høyre uenige om mye i innvandringspolitikken

– Vi er imot kontantstøtten, mens Høyre er for, sier lederen av Unge Høyre Sandra Bruflot
Foto: Eva Alnes Holte
– Vi i Unge Høyre mener det er galt at man etter mange år i Norge mister statsborgerskapet fordi man løy da man ankom landet. Høyre vil bare "vurdere" en foreldelsesfrist, sier ungdomspartiets leder Sandra Bruflot. 
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

– De eneste andre kriminelle handlingene som ikke har foreldelsesfrist er mord, terror og grove seksuelle overgrep. Og selv for så alvorlige forbrytelser tror jeg ikke det er slik at statsborgerskapet kan bli tilbakekalt. Det er dette som er så absurd; å lyve om identiteten din er det eneste som straffes med tap av statsborgerskap, sier Sandra Bruflot.

Hun mener man må kunne stole på at de som sjekker i første omgang gjør en god jobb. – La oss si at de har ti år på å sjekke. Hvis de ikke finner ut noe på den tiden, bør man la saken hvile.

– Hva mener Unge Høyre man bør gjøre for å bedre integreringen av innvandrere og flyktninger?

De eneste andre kriminelle handlingene som ikke har foreldelsesfrist er mord, terror og grove seksuelle overgrep

– Vi tror på mer arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet slik at man lærer norsk tidligere. Barn i asylmottak må ha rett på barnehageplass og barn under 18 år som søker asyl, bør få rett til grunnskole eller videregående. Det kan ikke være slik som nå at de blir kastet ut i det sekundet de fyller 18. De må få fullføre skolegangen de har påbegynt.

– Hvor viktig er det for integreringen at det blir flere felles møtepunkter mellom befolkningen og innvandrerne?

– Vi har allerede mange felles møtepunkter – barnehage, skole, jobb, nabolag. Møteplassene er der, man må bli flinkere til å inkludere flere. Idretten er ett eksempel på arenaer hvor man kan rekruttere bredt. Vi i Unge Høyre er imot kontantstøtten fordi vi mener den hindrer integreringen og norskopplæringen. Høyre er for fordi de vil gi familiene valgfrihet, men vi mener dette er galt, særlig overfor innvandrerfamiliene. De trenger barnehagene som et integreringstilbud og for at barna skal lære seg norsk. Vi i Unge Høyre synes det er rart å betale noen for ikke å benytte seg av et offentlig tilbud.

– Apropos nabolag, hva mener Unge Høyre om at det i noen bydeler nesten bare bor innvandrere, mens andre bydeler nærmest er blendahvite?

– Jeg tenker at dersom jeg hadde flyttet til et land hvor det bare var nordmenn i gata, så hadde jeg ikke trengt å stresse med å lære meg språket. Integreringen ville ha gått langsommere. Kommunene må bli flinkere til å sørge for spredt bosetting. Også i Oslo bør man spre bosettingen av innvandrere. Her er forresten Unge Høyre helt på linje med Høyre: Vi mener at Staten bør ha en strengere oppfølging av kommunene når det gjelder integreringsarbeidet. Det kan ikke være sånn at kommunene bare får penger uten at vi vet hvordan det går. 

– Bør vi ta inn flere eller færre innvandrere og flyktninger enn moderpartiet legger opp til?

– Unge Høyre mener vi bør ta imot flere kvoteflyktninger når asylankomstene til Norge er lave. Høyre er ikke helt enige med oss, men vi står ikke langt fra hverandre.

– Frontene er ofte steile i innvandringsdebatten. Hvordan kan vi dempe konfliktnivået?

– Retorikken er viktig. Man bør diskutere innhold og være forsiktig med hvilke ord man velger. Det blir veldig fort “oss” og “dem”. Jeg er glad for at både FrP Ungdom og Unge Høyre protesterte da Per Willy Amundsen kom med sitt utspill om å redusere barnetrygden “slik at innvandrerkvinnene føder færre barn”. Slike uttalelser kan vi ikke la passere selv om de kommer fra vår side av politikken.

– Hva gjør Unge Høyre for å rekruttere innvandrerungdom til partiet?

– Vi gjør ikke noe spesielt, men vi ønsker et mangfold i Unge Høyre. 

Talspersonen er en intervjuserie med ungdomspartienes innvandrings- og flyktningpolitiske talspersoner.