Jehovas vitner misjonerer overfor innvandrere

 
Foto: suddenhospital
Jehovas vitner har en kinesisk gruppe som aktivt henvender seg til kinesere i Norge. Religionsforsker mener det er en bevisst metode å gå etter sårbare grupper.

Flere kinesere har blitt oppringt, stoppet på gaten ­eller fått besøk på døren av forkynnere fra Jehovas vitner som ikke er kinesere, men snakker språket, skriver Vårt Land.

En amerikansk avis har skrevet hvordan trossamfunnet hadde en bevisst strategi om å henvende seg til innvandrere, og Jehovas vitner sier selv at de forkynner ved asylmottak i Italia.

Inger Furseth, som er professor i religionspsykologi, er ikke overrasket at Jehovas vitner målbevisst retter seg mot grupper som innvandrere eller flyktninger, men sier slike grupper kan være sårbare.

– Mange innvandrere og f­lyktninger har behov for ­sosial kontakt når de mangler et nettverk. Derfor har de lettere for å engasjere seg når grupper som Jehovas vitner tar kontakt, sier Furseth.

Mario Jacobsen ved ­Jehovas vitners Skandinavia-kontor bekrefter at de har en ­kinesisk gruppe i Oslo som aktivt ser ­etter kinesiske navn i offentlig ­registre.

– Grunnen til at vi snakker til kinesere på kinesisk er fordi det er enklere å oppnå kontakt hvis vi snakker til dem på deres ­morsmål, sier Jacobsen og legger til at de misjonerer overfor både sårbare og ikke-sårbare grupper.

(©NTB)