Politiet sendte 331 personer ut av landet i januar

 
Foto: Independent
Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 25 prosent færre personer i januar i år sammenlignet med samme måned i fjor.
0Shares

Av de 331 som ble sendt ut i januar, var 265 personer bort- eller utvist, mens 26 hadde fått avslag på asyl, opplyser PU i en pressemelding.

40 asylsøkere ble sendt til et annet land i Dublin-samarbeidet for å få behandlet asylsøknaden sin der, eller til et såkalt trygt tredjeland hvor de allerede har oppholdstillatelse.

124 av dem som ble uttransportert i løpet av måneden, har vært straffet. Av dem kom 17 prosent fra Romania, 10 prosent fra Litauen og 7 prosent fra Polen.

PU har hovedansvar for uttransporteringene i kategoriene avslag asyl og Dublin/trygt tredjeland, mens politidistriktene har hovedansvar for uttransporteringene i kategorien bort- og utvisning.

Det var Sverige som tok imot flest, til sammen 33 personer, fulgt av Romania (25), Italia (22) og Russland (21). 24 av dem som ble sendt ut, var rumenere og like mange var russere. Av andre nasjonaliteter var Ukraina (23), Albania (17) og Tyrkia (16) blant de største gruppene.

Totalt ble åtte mindreårige sendt ut, alle sammen med sine foresatte.

(©NTB)