UDI innvilget over 10.000 norske statsborgerskap i 2018

 
Foto: Wikihow
Til sammen fikk 10.200 personer norsk statsborgerskap av UDI i 2018. Det er under halvparten av de vel 21.600 utlendingene som fikk statsborgerskap året før.

De aller fleste av dem som fikk norsk statsborgerskap i fjor, kom fra land utenfor Europa, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Somaliske borgere topper fjorårets liste med 1.900 innvilgede statsborgerskap. Deretter følger eritreiske borgere med 1.100 innvilgelser, 700 statsløse, 600 irakere, 450 fra Afghanistan og om lag like mange fra Pakistan.

De nye norske statsborgerne kommer fra omkring 100 ulike land. Nesten ni av ti søkere fikk innvilget søknaden, ifølge UDI.

Som hovedregel må man ha hatt sju års lovlig opphold i Norge før man kan søke om norsk statsborgerskap.

I tillegg til dem som fikk norsk statsborgerskap, fikk 14.500 personer permanent oppholdstillatelse. Her topper syriske borgere listen med vel 3.000 oppholdstillatelser, eritreere er på andreplass med 2.400, deretter følger somaliere med 1.400 og filippinere og afghanere med vel 800 oppholdstillatelser hver.

For å få permanent oppholdstillatelse må man ha hatt lovlig opphold i Norge i minst tre år, man må kunne forsørge seg selv, og man kan ikke være straffedømt.

(©NTB)