Likestillingsdirektøren vil ha mer pappaperm

Likestillingsdirektør Mona Larsen-Asp vil ha en lovendring som gjør at kvinner må gi mer av fødselspermisjonen til menn.

Tall fra Rikstrygdeverket viser at 15 prosent av mennene som tok fødselspermisjon i fjor, tok ut mer enn de fire ukene som er forbeholdt dem, melder NRK.

Tallene viser en svak økning fra året før, da andelen var 13,5 prosent. Likestillingsdirektøren mener utviklingen går for sakte.