Norsk Folkehjelp avvikler Dikemark flyktningmottak

Ingrid Sætre i Norsk Folkehjelp mener det ikke finnes politisk vilje som kan få idéelle aktører til å drive med asylmottak.
Foto: Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp markerte 30 år med asylmottaksdrift, to måneder før flyktningmottaket på Dikemark nedlegges.
0Shares

Norsk Folkehjelp legger nå ned første flyktningmottak, etter 30 års drift. Dette skjer etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) sa opp kontrakten med organisasjonen sesommeren 2018.

Avviklingen av 30 års drift ble markert på Litteraturhuset onsdag. 

– En manglende politisk vilje
Ingrid Sætre, leder for flyktninger og inkludering i Norsk Folkehjelp, skriver i en e-post til Utrop at nedleggingen oppleves som et stort paradoks. 

– I en tid hvor rekordmange mennesker befinner seg på flukt på verdensbasis, og hvor folk lever under umenneskelige forhold i overfylte leire i Hellas, kunne vi hjulpet. 

Grunnen til dette er tydelig, mener hun:

– Vi skulle gjerne fortsatt driften, men ser oss tvunget til å si stopp da det per i dag ikke fins politisk vilje til å få på plass langsiktighet og rammer som gjør det økonomisk forsvarlig for ideelle aktører å drive asylmottak.