Nye medlemmer til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Positive til det nye medlemsskapet: Faisal Suhel og Yasmine F. Angell Morchid fra henholdsvis Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Muslimsk Dialognettverk Norge.
Foto: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Den norske Ahmadiyya-menigheten og Muslimsk Dialognettverk Norge er tatt opp i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). 
0Shares

I februar vedtok årsmøtet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) å ta opp Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Muslimsk Dialognettverk Norge som nye, fullverdige medlemmer. 

De to nye medlemmene har siden 2018 hatt observatørstatus i STL. Rådet teller nå 15 medlemmer.

Favner mangfold

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys er glad for medlemstilveksten og ønsker de nye medlemmene velkommen til STL.

– STL har som mål å favne mangfoldet i det norske tros- og livssynslandskapet. At Muslimsk Dialognettverk Norge og ahmadiyyaene nå er inkludert i rådet, er med på å styrke denne målsettingen. 

Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge

Muslimsk Dialognettverk Norge (Facebook)