Hjem Nyheter Nytt Regjeringen skal bekjempe innvandrerfattigdom

Regjeringen skal bekjempe innvandrerfattigdom

Forside fra Stortingsmelding nr
Regjeringen lanserte i dag stortingsmeldingen "Muligheter for alle: Stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraft". Den inneholder blant annet tiltak for å øke sysselsetting og samfunnsdeltakelse blant innvandrere.
0Shares

Finansdepartementet legger frem Stortingsmeldingen på vegne av Regjeringen.

– Det viktigste vi kan gjøre for å motvirke ulikhet er å få flere i jobb, bedre integreringen og øke kompetansen til befolkningen gjennom utdanning, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding. 

Under fremleggingen i dag på Løkenåsen skole på Lørenskog forklarte finanminister Siv Jensen bakgrunnen for innvandrerfattigdom og fattigdom generelt.

– Norge er et land med høy tillit og et samfunn med muligheter for alle. Vi har fortsatt lav ulikhet sammenliknet med mange andre land. Men faktorer som globalisering og teknologisk utvikling har mye å si for fattigdomsutviklingen i Norge.

Les Stortingsmelding nr. 13 (2018-2019)

Folketallsøkning kombinert med lavere arbeidsdeltakelse fører til særskilt innvandrerfattigdom. Finansminister Siv Jensen oppfordrer arbeidsgivere til å tenke inkluderende når de skal ansette folk.
Foto : Fremskrittspartiet

50 prosent fattige
Nesten halvparten av de som lever i familier med lavinntekt har innvandrerbakgrunn. Andelen med vedvarende lavinntekt har økt med opptil 470.000 siden finanskrisen i 2008. I 2004 var 25 prosent av innvandrere i Norge i lavinntektsfamilier, mens tallet for 2017 ligger på 50 prosent.

– Vi har hatt sterk vekst i innvandrerbefolkningen de siste 15 årene, i tillegg til sterk vekst i folketallet. Vi har også lavere arbeidsdeltakelse blant innvandrere enn befolkningen ellers. Gjennom blant annet Inkluderingsdugnaden skal vi fokusere på integrering som virkemiddel. Arbeidsgivere skal ringe NAV før de ringer utlandet på jakt etter ny arbeidskraft, og det skal lønne seg for folk å jobbe.

Viktig sosial reise
Ifølge pressemeldingen har regjeringen startet et integreringsløft for å få flere i utdanning og arbeid. Løftet bekreftes av integreringsminister Jan Tore Sanner.

Integreringsminister Jan Tore Sanner sier det er viktig å satse på en god skole som utjevner sosiale forskjeller. Utdanningsfokus vil gagne unge med innvandrerbakgrunn.
Foto : Regjeringen

– Vi har mye jobb å gjøre, men vi er på god vei. Barn og unge med innvandrerbakgrunn gjør en imponerende sosial reise. Norskfødt innvandrerungdom, og da særlig jenter, er overrepresentert i høyere utdanning.

Fattigdom går ofte i arv, og for innvandrere og flyktninger handler dette om foreldrenes utdanningsnivå.

– Vi må satse på en god skole for å ta tak i og utjevne disse forskjellene, sa Sanner til de fremmøtte.

Siv Jensen: Innvandring er hovedårsaken til barnefattigdom