Halvparten er innvandrerkvinner

– Vi vil veldig gjerne hjelpe og vi hjelper mange, sier Inger-Lise Walmsness Larsen ved Oslo Krisesenter
Foto: Eva Alnes Holte
Mange kvinner lever i en hverdag preget av seksuelle overgrep og fysisk og psykisk vold. Heldigvis finnes det hjelp å få.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Hver måned får Oslo Krisesenter et par hundre henvendelser om vold i nære relasjoner. Halvparten av dem som kontakter krisesenteret er kvinner med minoritetsbakgrunn. De kommer fra mer enn seksti land.

– Hvorfor blir noen voldelige?

– Det er mange faktorer som bidrar til partner- og familievold, sier daglig leder ved Oslo Krisesenter, Inger-Lise Walmsness Larsen og nevner i fleng: sosiale problemer, egne voldserfaringer og krigstraumer, ærerelatert vold og negativ, sosial kontroll.

Vi har en hemmelig adresse, men det er bare å ringe oss så får du vite hvor vi holder til.

Beskyttet botilbud

20 av de 200 som hver måned henvender seg til krisesenteret får et beskyttet botilbud. Nesten alle er minoritetskvinner. Walmsness Larsen forklarer overvekten av minoritetskvinner med at mens de norske har slektninger og venner de kan bo hos, mangler kvinnene med minoritetsbakgrunn dette nettverket.

Barn på krisesenter

Hvert år kommer mange barn til krisesenteret sammen med mor eller far. Noen har selv direkte vært utsatt for vold, mens andre har vært vitne til det. Begge deler er belastende for barna. 

Oslo Krisesenter har et eget barne- og ungdomsteam som sammen med moren arbeider for å legge forholdene så godt til rette som mulig for ungene.

Hemmellig adresse 

De fleste av mødrene må flytte til en adresse som er hemmelig for voldsutøveren. Oslo Krisesenter kartlegger trusselbildet og finner ut hva slags beskyttelse kvinnen må ha.

– All den hjelpen vi gir, blir gjort i samarbeid med den den som har vært utsatt for vold, understreker Walmsness Larsen.

Lærer voldsstrategier

350 kvinner og 300 barn kommer hvert år til Oslo Krisesenter. De som får et beskyttet botilbud blir som regel boende i to-tre måneder avhengig av hvor mye som skal på plass før de flytter ut – ny adresse, NAV, barnas skolegang, eventuell helsehjelp med mer.

Før de drar fra krisesenteret,  skal kvinnene også lære strategier for hva de gjør dersom de støter på voldsutøveren.

Tilbud til menn

Oslo Krisesenter har også et tilbud til menn. Krisesentertilbudet til menn og kvinner er ikke på samme sted.

– Hvordan kommer de voldsutsatte i kontakt med Oslo Krisesenter?

–Via jungeltelegrafen eller ved å søke på nettet. Vi har en hemmelig adresse, men det er bare å ringe oss så får du vite hvor vi holder til. Vi vil veldig gjerne hjelpe og vi hjelper mange, sier Inger-Lise Wallsness Larsen.

 Kvinner i krise

Oslo Krisesenter oppfordrer dem som er utsatt for vold til å ta kontakt med dem:
Har du vært eller er du utsatt for vold eller mishandling fra en partner, familie eller andre? Eller har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Trenger du noen å snakke med?

Da kan du ta kontakt med Oslo Krisesenter. Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger, bearbeiding.

Du kan være anonym. Har du behov for tolk, ordner vi dette. Alle på krisesenteret har taushetsplikt. Alle tjenester er gratis.

Hjemmeside Oslo Krisesenter