Tredobler støtten til Sri Lanka

Norge vil gi om lag 210 millioner kroner til Sri Lanka i 2003. I fjort ga vi cirka 70 millioner.

Statssekretær Olav Kjørven i Utenriksdepartementet ankom Sri Lanka mandag, for å diskutere utviklingssamarbeidet som skal støtte oppunder fredsprosessen i landet.

Hjelpen skal ifølge Kjørven rettes inn mot humanitære prosjekter, oppbygging av næringsliv og fredsarbeidet generelt, i følge ANB.

Reiser til sør

I tillegg til samtaler med myndighetene vil statssekretær Kjørven besøke norskstøttede prosjekter i den sørlige delen av landet og ha møter med Verdensbanken, IMF, FN og andre multilaterale organisasjoner samt representanter fra det sivile samfunn.