24 millioner til Sudan

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson offentliggjør i mandag et bidrag på NOK 24 mill til den konsoliderte appellen for Sudan for 2003.

Pengene vil gå til FNs humanitære arbeid i Sudan, og bidra til å gjennomføre sikrer full adgang i hele Sudan for humanitær bistand.

– I tillegg til å lindre nød vil dette synliggjøre positive konsekvenser av fredsprosessen og derved styrke fredsprosessen, sier utviklingsministeren.

Den humanitære utviklingen i Sudan i 2002 var preget av nye strømmer av internt fordrevne grunnet økt intensitet i krigshandlingene mellom partene, særlig i Western Upper Nile/Unity State, Bahr El Ghazal og Øst-Ekvatoria. Dette falt sammen med en betydelig forverring av tilgangen for humanitære aktører.

Partene i konflikten, SPLM/A og regjeringen i Sudan, ble 15. oktober enige om en avtale for midlertidig stans i kamphandlingene. Denne avtalen ble forlenget fram til 31. mars i år, da partene avsluttet andre forhandlingsrunde 18. november 2002. Avtalen omfattet også en forpliktelse til uhindret adgang til humanitære forsyninger over hele Sudan. Med utgangspunkt i denne avtalen ble partene og FN i januar enige om full humanitær tilgang i hele Sudan.

Norge støtter fredsforhandlingene for Sudan som ledes av den regionale organisasjonen Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) og deltar som observatør til forhandlingene sammen med USA, UK, Italia, FN og AU.

Fredsforhandlingene om Sudan har pågått siden 17. juni 2002. Tredje forhandlingsrunde ble avsluttet 6. februar.

Forhandlingene ventes gjenopptatt 1.mars. Forhandlingene har til nå resultert i enighet om Machakos-protokollen som ble undertegnet 20. juli 2002. Protokollen innebar et gjennombrudd for avklaringen av sentrale spørsmål i fredsprosessen, i første rekke spørsmålet om selvbestemmelse for sør og forholdet mellom stat og religion.

Avtalen mellom SPLM/A og regjeringen i Sudan, 15. oktober 2002 om midlertidig stans i kamphandlingene gir uhindret adgang for humanitære forsyninger i Sudan.

Denne avtalen ble imidlertid brutt en rekke ganger i tidsrommet november-januar med alvorlige humanitære konsekvenser. Dette var hovedsak i tredje forhandlingsrunde mellom partene, som ble avsluttet 6. februar i år med blant annet enighet om tiltak for å styrke overvåkning og kontroll med gjennomføringen av stansen i kamphandlinger.