Gir seg som lokalpolitiker: – Vil fortsatt å jobbe politisk

Ubah Aden gir seg med lokalpolitikk og Oslo Arbeiderparti, men vil fortsette å jobbe politisk for minoritetene i Oslo.
Foto: Arbeiderpartiet
I til sammen tolv år har norsk-somaliske Ubah Aden vært et innslag i lokalpolitikken i Oslo. Nå er hennes periode over, men sier hun ikke vil gi seg med politikk med det første selv om hun melder seg ut av partiet.

Ubah Aden kunngjorde i en Facebook-post hun var ferdig med sin siste periode i lokalpolitikken, og at hun melder seg ut av Arbeiderparti.

– Jeg takker enormt for tilliten og samarbeidet. Det betyr mye å være bystyrerepresentant for Oslo.

Når Utrop spør henne hvorfor hun meldte seg ut, svarer Aden:

Her handler det kun om at min tid i Oslo Ap har kommet til ende.

Aden viser til fem ulike forslag for politisk satsing som hun har sendt som uavhengig lokalpolitiker, deriblant lik tilgang til arbeidsmarkedet, bedre opplæringstilbud for nyankomne, tiltak mot at barn etterlates i utladnet, løft av voksenopplæringen og markering av morsmålsdagen.

Fra passiv medlem til heltidspolitiker

Sammen med flere titalls lokalpolitikere med flerkulturell bakgrunn var Aden en av de som ble valgt inn i 2011. Lokalvalget ble av flere lokalaviser galgenhumoristisk omtalt som «innvandrerkuppet i Oslo bystyre».
– Jeg var en av dem som kom inn, og det var lærerikt fra første jobbdag. Jeg hadde lite erfaring, men var sterkt motivert og var plutselig bystyrerepresentant. Jeg måtte være med i debatter, skrive diskusjonsnotater og holde innlegg. Jeg fikk ingen opplæring, men ble bare kastet inn i politikkens tog, forteller hun til Utrop.
Rett etter at Aden kom inn i bystyret la hun frem et privat forslag som fikk gjennomslag. 
– Forsalget handlet om at ICDP (foreldreveiledningsprogram) implementeres i voksenopplæringen og introduksjonsprogrammet. Rett etter jeg presenterte forslaget tok Carl I. Hagen ordet etter meg og støttet forslaget. Og wallah (sverger ved Allah): Ingen andre tok ordet og det ble gjennomslag. Men istedetfor å systematiserer dette i voksenopplæringen valgte Høyre-byrådet den gang å prøve ut dette som pilotprosjekt i Alna og en annen bydel. Det tok litt tid før politikerne forsto viktigheten av opplegget for foreldrenes oppdragelse. Nå er den en del av introduksjonsprogrammet.

– Fått gjort en del

Etter hvert ble Aden mer erfaren i lokalpolitikken. Etter valget i 2019 kom hun inn som vararepresentant.

– Vi fikk ikke nok stemmer for fire år siden til at jeg kunne få fast plass. Men jeg fortsatte som skolepolitisk talsperson. Og der var det litt av en overgang. Fra vanlig åtte timers jobb til lange arbeidsdager.

 

Jeg er ferdig med Arbeiderpartiet og bystyret, men ikke med politikken
– Hvilke andre saker som angår minoriteter i Oslo synes du og Oslo Ap har fått gjennomslag for?
– En av tingene vi har fått gjennomslag er å få flere til å sende barna til barnehage i mangfoldige områder, som Groruddalen og Søndre Nordstrand. Vi har redusert kostnadene til barnehage og aktivitetsskole (AKS), noe som har ført til at flere minoritetsbarn deltar.
Hun viser også til handlingsplan mot vold og mobbing i Oslo.
Her har vi prøvd å løfte frem viktigheten av foreldres rolle. Vi har jo hatt saker med elever i alderen 6-12. Utgangspunktet mitt har vært at når vi har å gjøre med så unge barn så må vi involvere foreldrene. Uten et godt samarbeid mellom skole og hjem kan ikke skolen lykkes med forebygging av vold og mobbing. Dermed var det utrolig viktig å synliggjøre foreldreperspektivet slik at skolen kunne tilrettelegge samarbeidet og dialogen med foreldre.
Hun har også stått på for barn med spesielle læringsbehov.
I årene som kommer vil skolen bli nødt til å håndtere flere barn med ulike lære- og helse vansker. For meg har det vært viktig å synliggjøre at noen funksjonsnedsettelser i noen innvandrermiljøer sees på som tabu og som Guds straff. Skolen og politikerne må ha den kompetansen som trengs for å forstå hvordan tilbudet skal tilrettelegges for barn som har innvandrerbakgrunn.

Gir videre stafettpinnen

– Når det gjelder forslagene som du har sendt som uavhengig representant. Hvordan håper du forslagene skal følges opp av neste bystyre?
Jeg kjenner de politiske prosessene godt, og kjenner mange av bystyrepolitikerne. Jeg vet at mange av bystyrepolitikerne, uavhengig av partitilhørighet, er engasjerte i de sakene jeg har tatt opp. Selv om jeg nå er ute av lokalpolitikken kommer jeg til å fortsette med lobbyvirksomhet og skrive innlegg. I byrådserklæringen lansert av den nye byråden, hvor Høyre og Venstre skal styre, hører vi at de tar opp de samme problemstillingene som jeg har vært opptatt av. Som å løfte mangfoldet, samt bekjempe rasisme og diskriminering, som er det største hinderet vi har i arbeidslivet og i boligmarkedet.
– Jeg kommer til å ansvarliggjøre de nye som nå styrer i Oslo for mangfoldet. Vi ser at mange innvandrere tar høyere utdanning, men møter forskjellsbehandling i rekrutteringsprosessen. Vi har mange som ønsker å jobbe, som er friske og motiverte. Likevel møter urimelig høye krav i norsktestene i forhold til arbeidet de skal gjøre. For å være renholder for eksempel holder det med spor 2, som er et veldig høyt nivå for mange.

Slutter ikke med politikk

Også når det gjelder nynankomne håper hun det nye byrådet vil gi prioritet.

Nyankomne elever er en stor gruppe fra krigsutsatte områder med lite eller ingen formell skolegang. Så blir man ofte plassert i fire ulike Oslo-skoler hvor det forventes at de fullfører grunnskole på to-tre år, før man går på videregående opplæring. Vi får da mange elever som ikke klarer å fullføre videregående skole og faller ut av skolen. Folk som ikke har nok språklig kompetanse, og ikke får fullført skolegang, vil slite med å komme inn i arbeidslivet. For meg har det vært viktig å løfte denne gruppen, og at politikerne forstår når vi snakker om forebygging. Her er det ikke nok med ord, men vi må ha ordentlige tiltak som er lengre og mer tilpasset språkopplæringen. 

Aden er ferdig med politiske verv, men hun vil fortsette å jobbe politisk.
– Jeg kommer til å fortsette mitt engasjement innen mangfoldet og internasjonalt arbeid. Jeg er ferdig med Arbeiderpartiet og bystyret, men ikke med politikken, sier hun.