Nedgang i asylsøkere til EU

 
Foto: svd
11 prosent færre søkte om asyl i EU-land i fjor sammenlignet med i 2017. Totalt ba nesten 581.000 førstegangssøkere om beskyttelse i EU i 2018.
0Shares

Antallet er litt under halvparten av antallet asylsøknader i løpet av toppåret 2015, og ligger på nivå med asyltallene før flyktningkrisen, opplyser Eurostat.

Både migrasjonen og antallet asylsøkere til EU skjøt i været i 2015/2016, da krigen i Syria forverret seg og flere andre land i Midtøsten også ble rammet av nytt kaos.

De fleste av asylsøkerne til EU kommer fortsatt fra de samme landene i Midtøsten. Syrere var den største gruppa med 80.900 asylsøkere, etterfulgt av afghanere (41.000) og irakere (39.600). Til sammen utgjorde folk fra disse landene 30 prosent av totalen i 2018.

Antallet ikke-ferdigbehandlede søknader er betraktelig høyere enn antallet førstegangssøkere. Til sammen ventet 878.600 fortsatt på svar ved utgangen av 2018, ned fra 927.000 året før.

Flest ba om beskyttelse i Tyskland, som mottok 28 prosent av asylsøknadene til EU i 2018. Bak fulgte Frankrike (19 prosent) og Hellas (11 prosent).

(©NTB)