Ønsker innvandrere velkommen til nytt familievernkontor

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Margrete Brekke, daglig leder ved det nye familiekontoret på Økern
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Kontoret befinner seg på Økern og ble offisielt åpnet onsdag med Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til stede. 

Familien er grunnpilaren

– Familien er grunnpilaren i samfunnet vårt, sa Ropstad i sin tale. – Vi er nøye med å vedlikeholde hus og bil, men hvor ofte måler vi pulsen på forholdet til våre nærmeste? Familievernkontoret er her for å hjelpe med små og store konflikter. Det er lurt å gå hit for en samtale før konfliktene ekskalerer. 

– Hvorfor tror du mange innvandrere generelt vegrer seg mot å be om hjelp fra folk utenfor familien, som familievernkontorene?

Staben ved det nye familievernkontoret på Økern er klare til å hjelpe med små og store problemer i familiene.
Foto : Eva Alnes Holte

Vi er nøye med å vedlikeholde hus og bil, men hvor ofte måler vi pulsen på forholdet til våre nærmeste?

– Jeg tror de kanskje ikke kjenner godt nok til at det finnes et slikt tilbud og at det er gratis. Noen forbinder det kanskje også med barnevernet. 

Stolthet og skam

En ny undersøkelse utført av Respons Analyse for Barne-, ungdoms- og familieetaten på Oslo øst, viser at over 80 prosent i de aktuelle bydelene ikke vet at det finnes et tilbud som familievernet når det er konflikter eller andre vansker i familien. Bare halvparten av de som kjenner til tilbudet, vet hva de driver med. Cirka en tredjedel  tror at familievernet er en del av barnevernet. Mange oppgir stolthet og skam som årsaken til at de vegrer seg for å ta kontakt. De oppgir også ifølge studien at de er redde for barnevernet.

– Hvilke temaer synes du Familievernkontoret skal ta opp med innvandrerne?

– Det samme som de tar opp med norske, for eksempel diskutere oppdragervold. Spørre om det virker?

Utenfor boksen

– Tillit er limet i samfunnet, sier Margrete Brekke i sin tale. – Norge er på verdenstoppen når det gjelder befolkningens tillit til samfunnsinstitusjonene. Brekke sier hun har stor tro på at utadrettede og forebyggende  tjenester kan hjelpe barn og familier med innvandrerbakgrunn.

– Vi må jobbe litt utenfor boksen og legge til rette for å gjøre andre ting i tillegg til tradisjonell terapi. Dette er særlig aktuelt når vi skal jobbe med barn og unge med innvandrerbakgrunn, som kanskje mistrives på skolen, har høy andel av drop-out, er sinte og har vansker med å snakke med foreldrene sine, sier hun.

Snakket med elevene 

Til Utrop forteller Brekke at de før kontoret ble åpnet har drevet oppsøkende virksomhet på Kuben videregående skole for å få både norske og innvandrerungdommer i tale.

– Vi vil at de skal vite at vi er her for dem hvis de opplever problemer i familien sin. De kan komme alene eller sammen med sine nærmeste. Det samme gjelder selvfølgelig også foreldrene. 

– Hva har innvandrerungdommen vært opptatt av når dere har snakket med dem?

–  Mange nevner krysspresset de opplever i møte med to kulturer. Andre snakker mye om at de har for lite penger. Det siste kan jo ikke vi hjelpe dem med, men vi prøver å normalisere det å ha dårlig råd, mange har det i samfunnet vårt. Vi prøver å snakke om andre gleder i livet, andre ting de kan være opptatt av. 

Det nye familievernkotoret på Økern holder til i koselige lokaler. Her er mye gjort for å få barn og voksne til å føle seg hjemme og velkomne, med sofakroker, leker for barna og et kjøkken.

Groruddalen

Familievernkontoret i Oslo – Enerhaugen, Christiania torg og Homansbyen – har hatt stor pågang. Befolkningsveksten nord i Oslo tilsier at det er behov for et eget familivernkontor i Groruddalen. Med det nye kontoret kommer familievernet nærmere familiene som bor i området.

Det nye kontoret skal gi tjenester til en befolkning på over 100 000 mennesker og har ved oppstart åtte ansatte. Fra 2020 skal Familievernkontoret i Oslo nord også gi tilbud til befolkningen i bydel Stovner med over 30 000 innbyggere. En stor andel av befolkningen i Groruddalen er innandrere eller norskfødte av innvandrerforeldre.