Vestligfødte muslimer støtter oftere ekstremisme

I slutten av januar demonstrerte en håndfull muslimske aktivister, blant dem Arfan Bhatti, utenfor Stortinget. De benekter selv at er ekstremister. Foto: Aon R

Forskere ved universitetet mener at støtten fra vestligfødte muslimer relateres til deres følelse av marginalisering i det svenske samfunnet, skriver nettstedet forskning.se

Studiet er en av de første i sitt slag. Fra før av finnes det ingen empiriske studier på feltet. En forskningsartikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Psychological Science er den første som undersøker om støtte til ekstremisme kan forklares med følelsen av systematisk diskriminering.

Forskerne har sammenlignet muslimer født og oppvokst i den vestlige verden med muslimer født utenfor Vesten, og som har innvandret til Europa eller USA. 

En av forskjellene forskerne fant var at muslimer født i Vesten sa seg mer villige til å bruke “fysisk makt” for å forsvare muslimer rundt omkring i verden.

Følelsen av forskjellsbehandling

Ifølge forskerne ligger forklaringen i at vestligfødte muslimer oftere føler seg forskjellsbehandlet enn resten av befolkningen.

Nazar Akrami, forsker i psykologi ved Uppsala universitet, ser marginalisering og diskriminering som en viktig faktor. Likevel finnes det flere forklaringer til hvorfor folk støtter ekstremisme.

– Flesteparten av de som er født her ser på seg selv som svenske, men føler seg ikke behandlet som svenske. Folk som nylig har flyttet hit ser på landet som et fristed, sier han til Aftonbladet.