Vil forbedre innvandrerhelse med utvidet mandat

SOHEMI-fagrådet 2019-2021, fra venstre foran: Hege Linnestad (utvalgsleder), Nancy Herz, Solvei Skogstad, Danilla Tømmerås, Esperanza Diaz, Mette Elisabeth Eriksen, Mariette Lobo. Fra venstre bak: Sameer Bhargava, Warsame Ali, Zemir Popovac. Ikke tilstede: Mehdi Farshbaf, Jon Rogstad.
Foto: Eline Sundal / Helsedirektoratet
Helsedirektoratets fagråd for god helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen har fått et utvidet mandat. Det omfatter nå de nye temaene folkehelse og forebygging, melder Helsedirektoratet.

– Mandatutvidelsen bidrar til et mer helhetlig perspektiv på helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen, uttaler fagrådets leder Hege Linnestad.

– Samtidig skal fagrådet fortsatt fokusere på enkeltindividers ulike forutsetninger og hvordan helse- og omsorgstjenestene kan bidra til å gi gode likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen, sier Linnestad.

Fagrådet gir råd til Helsedirektoratet i spørsmål om helse og omsorg for innvandrerbefolkningen. 

Nytt fagråd er nedsatt for perioden 2019-2021. Det er satt sammen av personer med kompetanse om innvandreres levekår, helse og helseutfordringer, og likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester.

I 2005 ble Forum for sosial og helsetjenester ved migrasjon opprettet av Helsedirektoratet. Fagrådets fullstendige navn er senere endret, men den opprinnelige forkortelsen SOHEMI brukes likevel inntil videre.

Fagrådet har følgende sammensetning for perioden 2019-2021:

 • Leder Hege Linnestad, prosjektleder Akershus universitetssykehus 
 • Esperanza Diaz, forsker Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet
 • Mariette Lobo, fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Solvei Skogstad, fagrådgiver, Norsk organisasjon for asylsøkere
 • Mette Elisabeth Eriksen, Pasient- og brukerombudet i Finnmark 
 • Nancy Herz, organisasjonskonsulent, forfatter og samfunnsdebattant
 • Mehdi Farshbaf, psykologspesialist, integrering og mangfold, Nesodden kommune 
 • Zemir Popovac, psykologspesialist, Favne psykologbistand 
 • Danilla Tømmerås, rådgiver og sykepleier, Nordlandssykehuset HF og Kvinnenettverket Noor
 • Sameer Bhargava, lege og doktorgradsstipendiat, Kreftregisteret og Bærum sykehus
 • Jon Rogstad, doktorgrad i sosiologi, forskningsleder Fafo 
 • Warsame Ali, master i psykologi, forsker ved Folkehelseinstituttet

Les mer om SOHEMI-fagrådet (Helsedirektoratets sider)