Rasismesak mot Tore Tvedt utsatt – politiet finner ikke Tvedt

Utdrag fra e-post fra Tore W. Tvedt til norske medier i april 2016.
Foto: Toreau / Wikimedia / Creative Commons
Rettssaken mot Tore Tvedt som skulle starte i Aust-Telemark tingrett onsdag, er utsatt. Politiet har ikke klart å finne Tvedt, som er tiltalt for hatytringer.

Det bekrefter Tvedts forsvarer Borgar Veiding overfor Telemarkavisa.

– Politiet fikk ikke forkynt stevningen for Tvedt tidsnok. Den skal forkynnes minst tre dager før hovedforhandling. Det var ingen forglemmelse fra politiets side, de fikk rett og slett ikke tak i ham. Detaljene har jeg ikke, men jeg vet politiet forsøkte, sier Veiding.

Rasismeparagrafen

Tvedt er tiltalt for hatytringer og brudd på den såkalte rasismeparagrafen. I tiltalen heter det blant annet at han har omtalt jøder som «reptiler» og «parasitter» som burde fjernes fra landet. Han skal også ha sendt over 1.300 eposter til kommunale postmottak og ansatte i barnehager og skoler over hele landet, der han insinuerer at jødene lyver om holocaust. I tiltalen heter det videre at Tvedt har gitt uttrykk for at han håper «Trump lykkes der Hitler mislyktes.»

Saken vil bli berammet på nytt, så snart politiet får forkynt stevningen.

Tore Tvedt har tidligere vært gjennom en rekke saker i det norske rettssystemet.

Tidligere dømt

Tvedt ble i 2006 dømt til 45 dagers fengsel i Eiker, Modum og Sigdal tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 135a, etter uttalelser om jøder i en reportasje i VG. Da ankesaken kom opp for Borgarting lagmannsrett ble Tvedt frifunnet, men i desember 2007 ble frifinnelsen opphevet i Høyesterett.

I mai 2008 kom saken opp på nytt, og Borgarting lagmannsrett kom da fram til at den frifinnende dommen var bygd på feil rettsanvendelse. Dermed ble dommen på 45 dagers fengsel stående.