Regjeringen vil ha raskere saksbehandling for utvisning av asylsøkere

Innvandringsminister Jøran Kallmyr kaller Aps planer for helt urealistiske.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen ønsker å effektivisere saksbehandlingen av asylsøkere som har fått avslag.

– Vi får raskere bortvisningsvedtak når vi forenkler regelverket og dermed effektiviserer saksbehandlingen. Det er helt unødvendig at utlendingsmyndighetene først må gjøre vurderinger som ikke har betydning for vedtaket. Det endrer vi nå, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) om forslaget.

Ved å forenkle regelverket kan saksbehandlerne bruke mindre tid per sak, som igjen kan brukes til å behandle flere like saker i same tidsrom, påpeker han.

– Dette fører til bedre ressursutnyttelse i forvaltningen, sier statsråden.