– Evig midlertidighet for unge afghanske flyktninger

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.
Foto: Derek Mindler
– For mange av «oktoberbarna» vil det være en umulig oppgave å få tak i ID-kortet norske myndigheter krever, skriver styreleder i NOAS, Kai Eide.

I sin kronikk i Dagbladet viser Eide til at de afghanske 16-18 år gamle flyktningene vil være fanget mellom kaos og regelsamfunn.

– Ungdommene vil forbli fanget mellom det regelstyrte norske samfunnet og de kaotiske tilstandene som hersket i deres hjemland under Talibantidens avslutning. Et nytt regime hadde ikke kommet i gang. Mange var på flukt. Der det fantes dokumenter var de ofte tapt. 

Vanskelig å identifisere

Eide, tidligere diplomat og FNs spesialutsending til Afghanistan mellom 2008 og 2010, ser for seg at identifiseringskravet fra norske myndigheter kan bli vanskelig å gjennomføre.

Eide, her fotografert sammen med blant andre den tidligere FN-generalsekretæren Ban Ki Moon, under sin tid som spesialutsending til Afghanistan.
Foto : UN Photo/Eric Kanalstein

– En stor andel av befolkningen mangler det afghansk ID-kortet, den såkalte tazkeraen, som norske myndigheter krever for permanent opphold. For mange av flyktningene vil det være en umulig oppgave å få tak i det ID-kortet norske myndigheter krever. 

Han mener løsningen må være å gjeninnføre rimelighetsvilkåret.

– Evig midlertidighet gjør integrasjon i det norske samfunnet vanskelig og påfører ungdommene årevis av usikkerhet om fremtiden.