Økende tall på hiv-smittede i Norge skyldes ukrainske flyktninger

Av de 245 hivpositive meldt i 2022 er kun 22 antatt smittet i Norge, viser en rapport fra FHI.
– Kulturelle og språklige barrierer kan gjøre det vanskelig å nå ut med informasjon om forebyggende tiltak og tilbud om helseundersøkelser, i følge Folkehelseinstituttet.

Tallet på hivsmittede i Norge øker. Det skyldes innvandring fra Ukraina, der én prosent av befolkningen er smittet.

– Situasjonen er ikke bekymringsfull, sier Øivind Jul Nilsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagens Medisin.

Av de 245 hivpositive meldt i 2022 er kun 22 antatt smittet i Norge, viser en rapport fra FHI. Det er nå er relativt få aktive smittekilder i Norge.

– Grundig og målrettet smitteoppsporing rundt hvert nyoppdaget hivtilfelle som er smittet i
Norge er viktigere enn noen gang for å komme videre i hivforebyggingen, i følge FHI.

Innvandrere prioriteres høyt

Andelen hivpositive menn som har sex menn med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene og har av den grunn vært en prioritert målgruppe for forebygging.

– Kulturelle og språklige barrierer kan gjøre det vanskelig å nå ut med informasjon om forebyggende tiltak og tilbud om helseundersøkelser. Denne gruppen må derfor fortsatt gis høy prioritet i forebyggingsarbeidet, inkludert tilbud om testing, tidlig behandling og vurdering for PrEP, heter det videre i årsrapporten fra FHI.

Seksuelt aktive menn oppfordres til å sjekke seg årlig, og menn med flere partnere/hyppig
partnerskifte bør undersøke seg oftere.

– Denne gruppen bør jevnlig tilbys samtale om seksuell helse, undersøkelse for å avdekke seksuelt overførbare infeksjoner når de oppsøker fastlege eller andre helsetjenestetilbud.
Helsetjenesten bør kunne tilby veiledning om PrEP til de som praktiserer usikker sex.