Historisk æresdom i Høyesterett

Få menn som er dømt for vold i nære relasjoner med sine eks-koner har blitt nektet å hente inn nye koner fra utlandet. Foto: Illustrasjon.
Foto: sxc.hu
For første gang slår Høyesterett fast at ære var det viktigste motivet i en straffesak. En far er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for å ha truet sin egen datter med å drepe henne og forsøkt å presse sønnen sin til å utføre "nedslaktingen".
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Familiefaren fra Syria fikk beskyttelse som kvoteflyktning i Norge i 2014, opplyser nrk.no. Med seg hadde han blant andre en datter på 16 og en sønn på 19. Da datteren ble sammen med en eldre gutt, reagerte faren med raseri.

– Ditt ludder, din hore

Høyesterett har  lagt farens meldinger til sønn og datter til grunn for dommen. 

En av meldingene til datteren lød slik: “Jeg håper at du ydmykes, at den ene tygger deg for så å spytte deg ut og tygge og spytte ut, og du vil si, ja min far har rett. Ditt ludder, din hore, som har ydmyket oss…”. 

Til sønnen skrev han: “… Du slakter henne og drar videre! Du rømmer til Tyskland med sine 80 millioner innbyggere, jeg sender til deg og ordner for deg…”

Høyesterett skriver ifølge nrk.no: “Trusler med en slik bakgrunn må tas på største alvor, og det gjør seg gjeldende sterke allmennpreventive hensyn”.

Historisk dom

Familiefarens anke ble forkastet av Høyesterett. Han er nå dømt til fengsel i ett år og åtte måneder og til å betale erstatningsbeløp til barna. Familiefarnes advokat i Høyesterett, Halvard Helle, ønsker ikke å kommentere dommen. 

Aktor i saken, førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland ved Rogaland statsadvokatementer, mener dommen i Høyesterett er historisk.

– Dette er første gang Høyesterett uttaler at ære er det viktigste motivet i en straffesak, sier han.

Et sterkt og tydelig signal

– Dommen gir et sterkt og tydelig signal om at slike trusler ikke aksepteres i det norske samfunnet, sier Linda Noor, daglig leder i Minotenk
Foto : Minotenk
Linda Noor i Minotenk sier til Utrop at dommen ved siden av å sette presedens i rettsapparatet, også vil kunne ha en allmennforebyggende effekt. 

– Dommen gir et sterkt og tydelig signal om at slike trusler, og denne form for psykisk terror og undertrykking, ikke aksepteres i det norske samfunnet. Æresrelatert vold, særlig den psykiske, er vanskelig å avdekke, så det trengs også mer kompetanse i politi og førstelinjen. 

Æresrelatert undertrykking

Linda Noor påpeker videre at saken viser hvor sentralt kontroll av kropp og seksualitet står i denne formen for æresrelatert undertrykking. 

– Dette må vi som samfunn snakke mer om, på en inkluderende og nyansert måte. De som rammes må få den hjelpen de trenger. De som bærer med seg patriarkalske og kollektivistiske æreskodekser må utfordres og forstå at individets selvråderett over egen kropp og eget liv er ukrenkelig. 

– Uendelig tragisk

– En grotesk sak, kommenterer Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter til Utrop.

– En grotesk sak, sier Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter.
Foto : Youtube screenshot
– Denne type brutalitet bør ikke ha noen plass noen sted. Det er uendelig tragisk når barn opplever at deres foreldre vender seg mot dem på denne måten. Når de i stedet for kjærlighet og trygghet, møtes med grusomhet. At Høyesterett nå stadfester at slike trusler er å regne som alvorlige kriminelle forhold, bør ha en signaleffekt til personer som ønsker å tvinge reaksjonære verdinormer på egne barn. 

Viktig juridisk presedens

– Født Fri hilser den historiske dommen velkommen, utaler Shabama Reham til Utrop.

– Ikke bare skaper den viktig juridisk presedens, den bidrar også til å øke oppmerksomheten om hvilke utfall æreskultur i sin ytterste konsekvens kan få.

Shabama minner om rapporten som Fafo nylig lanserte på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

– Rapporten avdekket at sosial kontroll og æreskultur utgjør et betydelig problem for deler av befolkningen i Norge. Mange av dem som lever under sterk sosial kontroll kan risikere å havne i en utsatt trusselsituasjon fra sin egen familie dersom de skulle forsøke å bryte seg fri. Født Fri håper denne dommen vil heve bevisstheten om disse problemstilingene, slik at samfunnet vil gjøre en ytterligere innsats for å motvirke æreskultur, sier Shabama Rehman.

Datteren meldte fra

– Født Fri hilser den historiske dommen velkommen, sier Shabama Rehman i Født Fri.
Foto : Stephen Gerard Simmersholm
Det var datteren selv som meldte fra om farens trusler. Hun bor nå på hemmelig adresse. Faren har forbud mot å kontakte datteren i fem år fremover. Bistandsadvokat Kjersti Gjellesvik, sier at hun er svært preget av det hun har vært igjennom.

– Hun vil trenge oppfølging i mange år fremover, sier Gjellesvik.

Les mer om den historiske dommen og truslene fra familiefaren