Nytt ID-program skal avklare irakeres identitet

Lett å trikse med: I fjor ble det rapportert over 700 tilfeller av ID-juks i Norge, herunder passforfalskning.
Foto: Claudio Castello
En gruppe irakere med lovlig opphold i Norge har over lengre tid ventet på å få norsk statsborgerskap fordi identiteten deres ikke er dokumentert.

Nå iverksetter regjeringen et ID-avklaringsprogram som skal verifisere opplysningene deres, melder regjeringen.no.

– Dette er mennesker som har levd lenge i Norge, og mange av dem vil kvalifisere for å få norsk statsborgerskap dersom identiteten deres blir avklart. Det vil gi dem muligheten til å delta i samfunnet med fulle rettigheter og plikter, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til regjeringen.no.

Statsråd Jan Tore Sanner mener irakisk-kurderne vil kunne delta i det norske samfunnet med fulle plikter og rettigheter ved identitetsavklaring.
Foto : Ram Gupta

I år 2000 kom 1000 irakere fra kurdiske områder som asylsøkere til Norge. Asylsøkerne fikk innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag tross for tvil om navn og/eller fødselsdato. Grunnet denne tvilen har de ikke fått innvilget norsk statsborgerskap. 

Oppstart i mai

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i flere år jobbet med å lage et program som tilfredsstiller lovens strenge krav til klarlagt identitet, og som kan brukes på et stort antall saker. UDI vil nå få beskjed om å iverksette et tidsavgrenset program med oppstart 1. mai. 

ID-avklaringsprogrammet omfatter personer som har fått innvilget oppholdstillatelse eller fornyet en oppholdstillatelse innen 31. desember 2010. Avklaringsprogrammet omfatter ikke personer som har gitt uriktige opplysninger om nasjonalitet.

– Dette er en krevende og utfordrende sak som det er viktig for oss å løse. Pilotprosjektene i 2017 og 2018 ga gode resultater. Flere fikk sin identitet verifisert, og det legger et godt grunnlag for programmet vi nå skal gjennomføre. Jeg håper dette vil føre til at irakerne kan gå videre med livene sine, sier Sanner til regjeringen.no.