Danmark forbyr koranbrenning, Sverige følger ikke etter

I praksis blir det forbudt å brenne, rive i stykker eller på andre måter besudle hellige skrifter i det offentlige rom eller på videoklipp som er ment for vid spredning på nett.
Foto: Crystalina/Creative Commons
Det danske Folketinget har vedtatt en lov som forbyr brenning av koranen og andre religiøse skrifter på offentlige steder.

Etter en flere timer lang debatt ble forslaget vedtatt med 94 stemmer for og 77 stemmer mot, skriver danske TV 2.

Sverige følger ikke Danmarks eksempel, fastslår justisminister Gunnar Strömmer.

– Vi skal verne vår ytringsfrihet, og jeg ser det ikke formålstjenlig å gjøre som danskene. Det er heller ingen bred støtte i Sverige for det, sier Strömmer.

To års fengsel

Straffen for å bryte den danske loven blir opp til to års fengsel. Loven forbyr utilbørlig behandling av tekster som har religiøs betydning for anerkjente trossamfunn.

I praksis blir det forbudt å brenne, rive i stykker eller på andre måter besudle hellige skrifter i det offentlige rom eller på videoklipp som er ment for vid spredning på nett.

I Sverige blir tiltak mot koranbrenning utredet av en gruppe i nasjonalforsamlingen som ledes av sjefen for rådet for kriminalitetsforebygging, Mattias Larsson.

Gruppens mandat er å utrede om politiet skal kunne nekte koranbrenning med henvisning til trussel mot rikets sikkerhet. Resultatet av gruppens arbeid skal legges fram til sommeren.

Rasende reaksjoner

Lovvedtaket i Danmark kommer etter at det i løpet av våren, sommeren og høsten har vært en rekke koronabrenninger som har utløst rasende reaksjoner i muslimske land.

Mellom 21. juli og 24. oktober i år ble det registrert 483 brenninger av bøker og flagg i Danmark, ifølge tall fra politiet.

En nesten samlet opposisjon gikk på talerstolen i Folketinget og protesterte mot lovforslaget og framholdt at det ville undergrave ytringsfriheten. Regjeringen mener at loven bare vil ha marginale følger for retten til å ytre seg.