Minoritetsungdom diskrimineres når de søker jobb

Arbeidsledigheten blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har gått mest ned i Oslo, ifølge bystyrerepresentant Nasir Ahmed (Ap).

Dette kom frem under arrangementet “Opplevd etnisk diskriminering i arbeidslivet” i Rådhuset mandag kveld, initiert av Nasir Ahmed, bystyrerepresentant, Oslo Ap.

– Det er utrolig viktig å sette søkelyset på denne problematikken for at vi skal lykkes med å implementere målrettede tiltak for å bli bukt med dette, fordi slik skal vi ikke ha det! Arbeiderpartiet er opptatt av at alle skal ha en jobb å gå til, det bidrar til individets selvstendighet og frihet, og for at alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnsutviklingen, sier Ahmed.

Ifølge Ahmed stiller Byrådet tydelig krav til kommunens etater for å øke sysselsettingen i Oslo. – Det er derfor gledelig å se at arbeidsledigheten blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har gått mest ned i Oslo, sier han.

Til stede under arrangementet var arbeidsbyråd Tone Tellevik Dahl, Likestilling-og diskrimineringsombudet, IMDI, NAV, MAK, Institutt for Samfunnsforskning, U.S. embassy og LO,  sammen med andre engasjerte samfunnsaktører.