Politi utdannet mot hatkrim

Eksamen for første kull mot hatkrim er i nå fullført ved Politihøgskolen. Fra venstre, veileder og sensor Ivar Jan Flø, student Richard Merlid og fagansvarlig for studiet David Hansen

Formålet med utdanningen er kompetanseheving i forebygging og etterforskning av hatkriminalitet, for alle innen politi- og lensmannsetaten, samt for representanter fra samarbeidende etater og organisasjoner. Dette skriver Politihøgskolen i en pressemelding.

I september i fjor ble studiet og målsettingene gjort kjent fra Politihøgskolen.
Les om studietilbudet.

Rammes fordi de er annerledes

Politiførstebetjent Richard Merlid gjennomførte muntlig eksamen med godt resultat. Han jobber som forebyggende koordinator ved Molde politistasjon, og søkte studiet av flere grunner.

– Min motivasjon er at distriktet, som mange andre politidstrikter, trenger mer kunnskap og innsats mot hatkriminalitet. Dette er brutale saker. Ofre rammes fordi de er såkalt annerledes. For eksempel mørke i huden, på grunn av sin legning eller så har de et handicap. Dette går ikke. Vi må ta tak og vise at politiet faktisk bryr seg med denne kriminaliteten, sier Richard Merlid.

Lærerikt og skremmende

Et tema, som var både lærerikt og skremmende, var hvordan konspirasjonsteorier lever på nett og i sosiale medier.

– Det er ikke bare det vi benevner som «galninger» som befatter seg med slike teorier, men en god del som må sies å være vanlige mennesker. De havner inn i en boble med hat, og det er vanskelig å nå dem med fakta og realitetsorienteringer. Her har vi en utfordring, både politiet og samfunnet for øvrig.

Det nettbaserte studieopplegget får ros

– Læringsutbytet ble på mange måter bedre, ved å se foredrag og ulike deler av studiet flere ganger. Mye nyttig, blant annet om de lovmessige sidene om hva som er hatkriminalitet, det må være på plass. Så savner man litt det flere samlinger kan gi, i møte med kolleger, dette kan sikkert utvikles. Men, selve læringsformatet var ypperlig.

I løpet av studiet har han lært mer om hvor store mørketallene er, og om ulik praksis med å registere saker med hatkriminalitet i politiets systemer. Dette kan medvirke til underrapportering.