Frykter tomme pulter etter sommerferien – ber skolene om hjelp

– Skoler og andre tjenester som er i kontakt med barna, har et særskilt ansvar for å forebygge at barn etterlates i utlandet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Foto: Liv Santos Holm
I et brev til landets skoler ber regjeringen om hjelp til å hindre at barn blir etterlatt i utlandet etter sommerferien.
0Shares

– Ved skolestart opplever vi hvert år at noen skolepulter står tomme, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner .

Jan Tore Sanner (H) har sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sendt ut et brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn der de ber skolene om hjelp til å forebygge at barn og unge blir etterlatt i utlandet.

Han oppfordrer alle som frykter at de vil bli sendt på en ferietur de ikke får komme hjem fra, eller som kjenner noen med denne frykten, til å ta kontakt med sin lokale skole.

– Skoler og andre tjenester som er i kontakt med barna, har et særskilt ansvar for å forebygge at barn etterlates i utlandet, sier Sanner.

Økning

Til sammen ble det i fjor innrapportert minst 107 tilfeller av at barn og unge var etterlatt i utlandet mot sin vilje, en økning på 43 fra året før, viser ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Flertallet av sakene ble rapportert inn til spesialutsendte rådgivere ved Norges utenriksstasjoner i Nairobi, Ankara, Amman og Islamabad, mens noen få ble meldt inn til minoritetsrådgivere, som nå er utplassert i alle landets fylker utenom Møre og Romsdal.

Sanner understreker at økningen ikke nødvendigvis betyr at situasjonen har blitt verre de siste årene.

– Den viktigste forklaringen er at det er flere ungdommer som varsler fordi det er mer bevissthet rundt problemet, og at flere saker oppdages fordi det er økt kompetanse på skolene, sier integreringsministeren til NTB.

Koranskoler

Et av temaene det har blitt mer oppmerksomhet rundt den siste tiden, er de såkalte koranskolene i Somalia. NRK har blant annet skrevet om fire norske ungdommer som fortalte om omfattende fysiske overgrep ved slike skoler, der streng disiplin og fordypning i islam skal bringe norsk-somaliske ungdommer nærmere sin opprinnelige somaliske kultur.

IMDis tall viser at det i 2018 fortsatt i hovedsak var somaliske barn og ungdommer som meldte fra om at de var etterlatt i utlandet. I tillegg var det en økning i saker som gjelder personer fra Irak, de palestinske territoriene og Russland (Tsjetsjenia).

Hvor mange av disse som har kommet hjem til Norge er ikke kjent, men Ropstad understreker at det vanskeligere å hjelpe når de først har dratt.

– Derfor vil jeg oppfordre alle som jobber med barn og unge om å være bevisst den risikoen en del av dem lever med. Ta bekymring på alvor, be om en samtale med barnet eller ungdommen og bruk det støtteapparatet vi har på plass. Ved alvorlig bekymring er rådet til all ungdom helt klart: Ikke reis!

– Vår tids store frihetskamp

IMDi-tallene viser også at det har vært en økning i varsler til minoritetsrådgivere om negativ sosial kontroll fra 2017 til 2018. I likhet med i tidligere år ble det også varslet om flere tilfeller av at barn og unge ble utsatt for kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, trusler og vold.

– Vi vet at altfor mange ungdommer blir utsatt for negativ sosial kontroll, og at ungdom etterlates i utlandet mot sin vilje. Derfor er det viktig for oss både å nå ut til ungdom med informasjon om hvem de kan kontakte, og å nå ut til alle som jobber med og rundt ungdom om at de har en plikt om å avverge og en plikt til å forebygge, sier Sanner.

– Alle som lever og bor i Norge har rett til å leve frie liv, derfor er kampen mot negativ sosial kontroll en av de viktigste frihetskampene i vår tid, sier han.

(©NTB)