-Innvandrere lider i nedgangstider

0Shares

Tall fra SSB viser at arbeidsledigheten blant innvandrere har økt fra 7,2 prosent i november 2001 til 8,6 prosent året etter. Økningen i antall arbeidsledige er mer enn dobbelt så stor som i resten av befolkningen, der tallet økte fra 2,7 til 3,3 prosent i samme periode.

Innvandrere fra ikke-vestlige land sliter mest. Arbeidsledigheten er størst blant minoritetsgrupper med kort botid i Norge.

Innvandrere får svi

LO melder om en rekordøkning i antall henvendelser, skriver Dagsavisen.

– De fire siste månedene har vi fått like mange henvendelser som de fire siste årene. Usaklige oppsigelser dominerer, sier Mohammed Ahssain, ungdomssekretær i LO, Oslo og Akershus til Dagsavisen.

Ahssain mener det er tendenser til at innvandrere diskrimineres i nedbemanningsprosesser, og må gå først når bedriftene sliter.

Innvandrere er i dag overrepresentert innenfor renhold, service, hotell og restaurant i Norge.

Diskriminert

Innvandrere som blir oppsagt uten saklig grunn i forbindelse med nedbemanning, får ikke god hjelp av lovverket mot diskriminering, erkjenner SMED.

– Dagens lov mot diskriminering i arbeidsmarkedet gjelder først og fremst ved ansettelse. Lovene gir innvandrere med midlertidige ansettelser eller kort ansiennitet svært liten beskyttelse i forbindelse med nedbemanning, sier Ann Helen Aarø, juridisk rådgiver for Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED).