Kalte samekofte for klovnedrakt

Ny dokumentar bekrefter utbredt hat mot samer og samisk språk.
Foto: Norske Samers Riksforbund
En mann i 50-årene i Nordland er dømt til 18 dagers betinget fengsel og til å betale 150 000 kroner i bot for samehets på Facebook.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Det var Margrethe Petersen (21) som reagerte på de hatefulle kommentarene om samer mannen la ut i kommentarfeltet på Facebooksiden til Avisen Nordland. Mannen skrev blant annet at samene er uærlige og røyker hasj og at det første ordet de lærer før mamma og pappa er “erstatning”. Samedrakten kalte han en klovnedrakt og samene ble omtalt som “samejævlan”. Margrethe Petersen gjorde sin far, Hans Petersen, oppmerksom på kommentaren. Han anmeldte saken. 

Mannen ble dømt i Salten tingrett i slutten av januar. Hålogaland lagmannsretts dom fastholder tingrettens vurdering av saken, skriver nrk.no. 

Vurderer å anke

Margrethe Pettersen har mistet noe av gleden og stoltheten av å bære samekofte. Også tidligere har folk sagt at hun ser ut som en klovn når hun har den på seg.  

Den tiltaltes forsvarer og klienten vurderer å anke saken til Høyesterett. Dette fordi lagmannsretten var uenig om den subjektive skyld i saken. 

– Flertallet mener at han ikke har gjort dette med vilje, men handlet grovt uaktsomt, sier forsvarsadvokat Tor Haug.

Les mer om samehetsen og rettssaken på nrk.no