De papirløse er prisgitt hjelp fra “de slemme”

Pasientene på Helsesenteret for papirløse migranter er i Norge ulovlig. Derfor vil de ikke vise ansiktet sitt til fotografen.
Foto: Rune Hammerstad
– Havner du utenfor velferdsstaten, er det ekskluderende og kaldt, sier sosialantropolog Synnøve Bendixen. Hun har forsket på hvordan papirløse flyktninger har det. 
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Egentlig er begrepet “papirløse” misvisende, sier hun til studentavisen Universitas. Er det noe flyktninger med avslag på asylsøknaden sin har, så er det nettopp papirer. De mangler “bare” papirer på lovlig opphold. 

Synnøve Bendixen har gjort feltarbeid og intervjuer med irregulære immigranter i ulike forskningsprosjekter. Ett av hovedfunnene handler om forholdet de har til Norge – et forhold preget av mistillit. 

– Mange irregulære flyktninger kommer fra land hvor det er et “climate of distrust”. Man er vant til å utøve mistillit mot staten, media og samfunnet forøvrig.

Bendixen forteller at nåværende erfaringer og tidligere erfaringer som flyktning gjør at de ikke har tillit til andre mennesker. Mange flykter fra asylmottaket i frykt for å bli tatt av politiet og returnert til hjemlandet. Utnytting i arbeidslivet er vanlig, ifølge Bendixen som også peker på at de er utsatt for misbruk av dem som hjelper dem. 

–”It's the bad people that help us” sa en migrant til en kollega av meg, forteller hun. 

Bendixen mener at livet som papirløs ofte er hardere i land med godt fungerende velferdssystemer enn i andre land. 

– Velferdsstaten er universell. Den er basert på at alle skal være innenfor. Og når du er det, så er det trygt og godt, men om du havner utenfor, er det ekskluderende og kaldt, sier hun.

Les mer om de papirløses situasjon på Universitas.