Mange norskfødte barn av innvandrerforeldre går rett fra videregående opplæring til høyere utdanning, ifølge SSB
Foto: Josefa nDiaz/Unsplash
Flyktninger som har vært kort tid i Norge, får hjelp til å finne ut hva de skal jobbe med i fremtiden. 
0Shares
Latest posts by Eva Holte (see all)

Kompetanse Norge har gitt penger til fire karrieresentre i Østfold, Troms, Hedmark og Akershus. Karrieresentrene skal hjelpe flyktningene til å velge utdanning og hvilket yrke de vil prøve senere.

Før har bare de som bor på asylmottak fått karriereveiledning. Asylantene kom raskere i gang med utdanning og arbeid enn de ville ha gjort uten tilbudet. I 2019 har fem asylmottak karriereveiledning.

– Vi tror det er veldig lurt også å teste ordningen for flyktninger som bor i kommunene, sier Torkel Nybakk Kvaal fra Kompetanse Norge.

– Målet er at flyktningene skal få god informasjon. Da kan de ta gode og riktige valg for fremtiden, sier Torkel Nybakk Kvaal. Han sier at de som får veiledning blir motiverte av informasjon om muligheter. På sentrene er de opptatt av den kompetansen som flyktningene har med seg fra hjemlandet.

Karrieresentrene  skal også veilede kvoteflyktninger og dem som er kommet til Norge fordi de er i familie med flyktninger i Norge.

Kompetanse Norge samarbeider med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Kilde: www.kompetansenorge.no

ORDFORKLARINGER:
Kompetanse: at du kan noe, er flink til noe, kvalifikasjon, dyktighet til noe
yrke: jobb
Veiledning: hjelp (til å forstå noe)
Karrieresentre: Steder hvor de snakker om hvordan man kan lykkes i å få den jobben du ønsker deg.
Motivert: å bli motivert er å få lyst til gjøre noe.