Dramatisk strid om tamilsk kultursenter i Oslo: – Politiet ble tilkalt og låsene byttet ut

Anklager om vold og politianmeldelser. Påstander om udemokratisk styring og manglende innsyn.

Fredag 2. februar står en gruppe på ca. 150 nordmenn av tamilsk opprinnelse utenfor dørene til Annai Poopathi Tamil Kultursenter Rommen. I det litt anonyme kontorbygget er det tamilsk kulturskole og morsmålsundervisning for rundt 300 barn og unge i alle aldre. Dette er den største tamilske kulturskolen av sitt slag i Norge.

Demonstranter og politi utenfor kultursenteret på Rommen, øverst i Groruddalen.
Demonstranter og politi utenfor kultursenteret på Rommen, øverst i Groruddalen.
Foto : Lars Akerhaug

Utenfor krever foreldrene endring. De mener at deres representanter er lovlig valgt mot nytt styre. Inne i bygget sitter en styreleder, som hevder at det hele er et velregissert kupp.

Striden om kontrollen over Annai Poopathi Tamil Kultursenter Rommen, en forening for tamilsk språk og kultur i Stovner bydel, har toppet seg med demonstrasjoner og bistand fra politiet og bydelen. Frontene er harde. 

Protesterer

En gruppe foreldre har over lengre tid protestert mot styrelederen, som har hatt vervet i 13 år. De hevder at styrelederen opptrer på en autoritær og udemokratisk måte.  Det er også uttrykt bekymring over økonomistyringen av kultursenteret. I desember i fjor fikk de flertall på et foreldremøte for å innkalle til et ekstraordinært møte. Da skal det ha vært harde fronter og hissig stemning mellom fløyene. 

Lederen har angivelig sagt opp over 30 frivillige, inkludert en av grunnleggerne, ìfølge foreldregruppen. 

– Det har ikke vært demokrati eller valg de siste tretten årene ved APTK Rommen. Det økonomiske innsynet er svært dårlig, og ingen får innsyn i organisasjonens økonomi, verken lokalt eller sentralt, sier Srikanth Jeyaratnam fra foreldregruppen.

Han viser til at den landsdekkende avdelingen av organisasjonen mottar årlig ca. 1,5 mill. i støtte fra ulike etater, men hevder at det er uklart hva disse midlene brukes til.

– Vi får ikke se regnskap eller bilag, sier Jeyaratnam.

Avviser

Overfor Utrop avviser styreleder Nirmalan Selvarajah alle disse påstandene. Han tegner i stedet et bilde av en liten gruppe foreldre som har trosset organisasjonens vedteker og demokratiske spilleregler, for å tvinge gjennom et maktskifte.

– Disse individene hevder å forstå og respektere vedtektene, og påstår de har flertall for å gjøre endringer i styret og vedtektene. Men deres handlinger er ikke i samsvar med vedtektene. De har tatt makten i egne hender uten noen form for forankring i vedtektene, sier Selvarajah.

Politiet rykket ut

5. januar toppet det seg. Foreldregruppen hadde innkalt til ekstraordinært årsmøte. De hevder overfor Utrop at ledelsen på kulturseneteret har nektet dem innsyn i medlemsregistre over betalende medlemmer. I tillegg til å annonsere møtet på sosiale medier, ble det trykket annonse i Groruddalens avis og innkalt tre medlemmer fra bydelsutvalgene på Grorud og Stovner.

Da det ekstraordinære møtet ble forsøkt avholdt 5. januar kom foreldregruppen til stengte dører. låsene til lokalet hadde blitt byttet ut for å hindre tilgang til møtelokalene. Politiet kom til stedet 17.30 og forsøkte å få til en form for dialog mellom de to partene. Det mislyktes. Deretter hevder foreldregruppa at de fikk politiets tillatelse til å få byttet lås med hjelp av låsesmed.

Bydelsutvalgleder Rashid Nawaz (Ap) i Stovner bydel var med i rollen som observatør, ifølge ham selv .

– Jeg ventet utenfor, og fikk vite at forrige styreleder hadde byttet ut låsen. Mens jeg ventet på en oppdatering om situasjonen, ble det informert om at politiet var tilkalt for å forhandle med den tidligere styrelederen. Det var bikkjekaldt og jeg var litt redd for å bli syk. Men etter en stund ble dørene åpnet og møtet ble avholdt. Alt forløp rolig, og et mistillitsforslag mot styret ble behandlet, der et flertall stemte for forslaget. Jeg følte at situasjonen ble håndtert på en god og ordnet måte.

(F.v.) Srikanth Jeyaratnam, Jones Marcus og Piraba kugathasan ønsker endring av ledelsen ved Tamilsk kultursenter Rommen.
(F.v.) Srikanth Jeyaratnam,
Jones Marcus og Piraba kugathasan ønsker endring av ledelsen ved Tamilsk kultursenter Rommen.
Foto : Lars Akerhaug

Annen versjon

Styrelederen har en annen versjon.

– Lokalene vi bruker eies av en annen organisasjon. Denne gruppen har forsøkt å bruke lokalene uten eierens tillatelse, sier sittende styreleder Nirmalan Selvarajah. Etter det omstridte ekstraordinære årsmøtet kom også Oslo tingrett med en midlertidig forføyning på at de som byttet låsene må levere nøklene tilbake og betale 14.000 i saksomkostninger. Motparten har varslet at de vil kreve muntlig forhandling om saken og kjennelsen er derfor ikke rettskraftig. Motparten er likevel pliktig å levere inn nøklene.

Overfor Utrop kommer foreldregruppen igjen med en annerledes framstilling. De forklarer at det er en stiftelse eid av foreldrene som bruker kultursenteret som eier bygget og mener at ingen  kan nekte dem å bruke bygget.

Tamilske organisasjoner

Styrelederen hevder overfor Utrop at foreldregruppen har støtte fra tamilske organisasjoner som vil ha makten over den landsdekkende organisasjonen. 

Han sier også at han mener at kampen om kontrollen over kultursenteret på Rommen bare er en brikke i et spill for å ta makten i den landsdekkende organisasjonen som har avdelinger en rekke steder i landet.

– Målet er tilsynelatende å fjerne nøkkelpersoner, ikke bare meg, men også andre med organisasjonskunnskap. Vi har gradvis innført vedtekter og medlemsdemokrati, men de som gjør opprør er i mindretall og faktisk ikke de fleste medlemmene, sier sittende styreleder Selvarajah.

Krav på døra om endringer ved kultursenteret.
Krav på døra om endringer ved kultursenteret.
Foto : Lars Akerhaug

Hevder å ha flertall

Foreldregruppen som nå hevder at de har et flertall av medlemmene i ryggen, er helt uenige i denne fremstillingen

– En enkelt person kontrollerer alt, inkludert økonomien, og utelukker de som ikke samarbeider med ham. Denne personen har vist seg å være svært arrogant og udemokrati og anvender sin makt og økonomiske ressurser for å undertrykke opposisjon. Han har også anklaget en gruppe for å være en utbrytergruppe og har kontaktet politiet flere ganger med ulike anklager. Til tross for forsøk på å avholde ekstraordinære møter og engasjere ungdommer, har personen motarbeidet alle initiativer for endring.

Ny generasjon

Flere er involvert i konflikten, som virker mer og mer uløselig.

– Det som foregår i foreldregruppen er en konflikt som har pågått lenge. Foreldregruppen har dannet et nytt styre, men dette blir ikke anerkjent av det eksisterende styret. Foreldrene ønsket å bytte ut hele styret, inkludert styrelederen som har sittet i mer enn 13 år, og er egenrådig i sin lederstil. Flere frivillige ble kastet ut av lederen til stor misnøye fra foreldregruppen. Dette er en frivillig organisasjon som er bygget på innsats fra foreldrene, og styres etter demokratiske prinsipper, og jeg er en av dem som tidligere har sittet mange år i styret, sier varabystyrerepresentant Balasingham Yogarajah (Ap) som selv kjenner godt til konflikten.

Arbeiderpartipolitikeren mener at tankesettet bør endres.

– Den første generasjonen som etablerte dette, gjorde det for mer enn 30 år siden. Nå har det kommet en ny generasjon med norsk-tamilsk bakgrunn, sier han og viser til at det er ulike syn på hva slags metoder man skal bruke i morsmålsundervisning, hva barn og unge er interessert i og generelt om hvordan organisasjonen styres. Han legger til at kultursenteret også mottar store pengesummer via LNU.

Totalt mottok Annai Poopathi Tamil Cultural Centre ca. 1,5 millioner kroner i offentlig støtte i 2023. I tillegg kommer skolepenger fra elevene.  LNU er en av organisasjonene som fordeler statlige midler til frivilligheten. De sier til Utrop at de førte tilsyn med senteret i 2022, men vil ikke gi Utrop tilgang til rapporter fra organisasjonen eller konklusjonene fra tilsynet.

Politianmeldt

Etter det ekstraordinære møtet har det også oppstått tumulter. Ifølge det sittende styrelederen er en person fra foreldregruppen politianmeldt for vold. Styrelederen mener også at forldregruppen presser folk til å ta stilling for dem. En person har også blitt ekskludert av det sittende styret, viser dokumenter Utrop har fått tilsendt.

Planlagte forstyrrelser på foreldremøter og informasjonsmøter, som har skapt både uro og kaos, har gjort alle forsøk på rimelig informasjonsutveksling umulig. Denne gjengen benytter også sosiale medier som et redskap for å spre krenkende og fornærmende informasjon om organisasjonens ledelse og styre uten forbehold. Den som våger å si imot eller kritisere blir trakassert eller offentlig hengt ut, og det har nå dannet seg en atmosfære av frykt og selvsensur blant medlemmene som ønsker å beskytte seg selv mot hatefulle ytringer på sosiale medier. Det mest bekymringsfulle er deres erklærte mål om å underlegge seg kultursenteret og etablere egen dominans.

Mistillit

Overfor Utrop hevder foreldregruppen at anklagene er grunnløse.


Det har vært mistillit mot ledelsen i APTK Rommen og APTK sentralledd under to separate møter som de arrangerte med medlemskontroll og vektere, men ingen anklager eller saker har blitt behandlet på en rettferdig måte. Anklager om vold har også blitt rettet fra lederen, men vi har hatt mange vitner til stede som kan si at dette ikke har skjedd, sier Srikanth Jeyaratnam fra foreldregruppen.

Uavklart

Begge gruppene har nå kontaktet Brønnøysundregistrene for å få avklart at de har krav på å styre organisasjonen. Det statlige organet har svart at de ikke kan ta ta stilling i slike konflikter. Inne i lokalene fortsetter undervisningen i tamilsk språk og kultur. Hva som vi skje videre er uklart, det eneste som er sikkert er at den betente konflikten neppe er løst med det aller første.