I 2021 blir det stor 50-årsmarkering for de første pakistanerne som kom til Norge. Her fra Mela-festivalen for noen år tilbake.
I 1971 var det 335 pakistanere i Oslo. De kom hit for å jobbe. Avisene skrev at Norge hadde et "pakistanerproblem". Men det gikk mye bedre enn mange folk var redde for.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

I 2021 skal det være en stor feiring i Oslo Rådhus. Da er det gått 50 år siden pakistanerne ble godt synlige i gatebildet. Ordfører Marianne Borgen vil ha en stor fest.  Det sier hun til avisen Vårt Oslo. Hun vil vise at det er mye bra ved innvandring. Pakistanerne var den første store gruppen som kom til Norge.

De første pakistanerne som kom til Norge, hadde problemer med å finne arbeid og et sted å bo. Senere har pakistanerne hatt mange forskjellige jobber. Noen jobber var godt betalte og noen ikke så godt betalte.

Hadia Tajik er norskpakistaner og nestleder i Arbeiderpartiet. Hennes foreldre kom fra Pakistan til Norge på 1970-tallet.
Foto : Henrik Kreilisheim

Hadia Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet. Hun ble den første norske ministeren med pakistansk bagrunn. Hun var kulturminister. Mange pakistanere har høye verv i politikken.

– Historien om pakistanerne i Norge beviser at integreringspolitikk virker. Men det tar tid, sier Zeshan Shakar. Han er forfatter og statsviter.

Viktige år
De første 14 pakistanerne kom til Oslo i 1967. I 1968 kom det noen til. I 1969 enda flere. Derfor ønsket noen at 50-årsfesten skal være i år.

– Vi mener det viktigste året er 1969. Derfor bør vi feire i år, sier Høyre-politikeren Aamir Javed Sheikh.

Khalid Mahmood sitter i Oslo bystyre. Han gleder seg til festen i Oslo Rådhus i 2021.

Men det ønsket ikke de fleste andre partiene. Aamir Javed Sheikh sier de vil feire i år likevel. Men det blir ikke på Rådhuset. Den største feiringen blir i 2021. Khalid Mahmood fra Arbeiderpartiet synes det er mest riktig å feire da.

– Det var på begynnelsen av 1970-tallet det kom veldig mange pakistanere til Norge, sier han.

ORDFORKLARINGER:
Integreringspolitikk: politikk som skal gjøre det lettere for innvandrere å bli en del av det norske samfunnet.
Godt synlige i gatebildet: du kan se mange av dem (her pakistanere) når du går i byen.
Høye verv: et verv kan være betalt eller ikke betalt. Det kan være en jobb eller en oppgave. Høye verv er viktige verv, ofte lederverv.
Statsviter: jobber med eller har studert statsvitenskap. Statsvitenskap er vitenska- pen om politikk.