Oslo Ap krever likestilling i moskéene

Folk må holde seg i Norge i jula, sier Raymond Johansen som er byrådsleder i Oslo kommune.
Foto: Arbeiderpartiet
De fire største og eldste moskéene i Oslo har ingen kvinner i styret, viser NRK-kartlegging. Nå krever Oslo Ap endringer, ellers vurderes statsstøtten.

Oslos fire største moskéer, med til sammen 23.221 medlemmer, har ingen kvinner i styret, viser en kartlegging utført av NRK.

Moskeene som ble kartlagt er:

  • Tawfiiq islamsk senter med 7837 medlemmer.
  • Central Jamat-e-ahl-e Sunnat Norway med 6094 medlemmer.
  • Islamic cultural centre med 4769 medlemmer.
  • Central-Jam-e-Mosque World mission med 4524 medlemmer.

I Norge gir lovverket regler om kjønnsfordeling i en rekke ulike typer styrer, både offentlige og private. For store styrer med ti eller flere medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.

Vil vurdere statsstøtten

Et av funnene viser at 71.64 prosent prosent av norske moske-styrer har ingen kvinner i styret. En annen viser at kvinneandelen i alle norske moské-styrer er på åtte prosent, med 68 kvinner av 845 styremedlemmer.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) mener kvinner nå må kvoteres inn i moskéstyrene.

– Vi ønsker at de mister statsstøtte hvis de ikke har minst 40 prosent kvinner i styrene. Dette er jo ikke noe privat anliggende, all den tid staten gir 400 millioner kroner i støtte til religiøse trossamfunn. Da må vi også kunne stille krav, sier Johansen til NRK.

Vil ikke gå for tvang

Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, har ansvar for tro- og livssynspolitikken til regjeringen. Han sier resultatene når det gjelder moskeer er skuffende, men vil ikke gå inn for tvang for å få kvinner inn.

Familieminister Kjell Inge Ropstad vil ikke bruke tvang for å få inn flere kvinner.
Foto : Mona Høvset / KrF

– Jeg synes det er et dårlig forslag fra Arbeiderpartiet. Det må være en høy terskel for å lovregulere trossamfunn, fordi trosfriheten skal stå sterkt i Norge, sier Ropstad til NRK.

I en e-post til NRK svarer daglig leder Ikhlaq Ahmad i Islamic Cultural Centre Norway at de skal bli flinkere på å få kvinner inn i styret, men at de har en ungdomsorganisasjon der en kvinne er leder.

– Kvinner er de mest aktive og styrer mange aktiviteter i moskeen, skriver han.