Vil hjelpe verstingene

Khawar Qadir har nådd mange norskpakistanere med sine tekster. Etter hvert har også den større offentligheten begynt å interessere seg
Foto: Kristian Mendoza
Han er blitt knivstukket 19 ganger. Nå vil han og fire andre ungdomsarbeidere få gangsterne på rett kurs. 
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

De fem ungdomsarbeiderne har jobbet med ungdom i flere tiår, med musikk, dans og forebygging av konflikter.  

Begynner allerede i barnehagen

– Vi sa det kom til å bli verre, at det kom til å smelle i drabantbyene. Og nå skjer det, sier Khawar Gomi Sadiq til Vårt Oslo. Han har bitt stukket med kniv nitten ganger. For fem år siden fikk harn Brosteinsprisen for ungdomssatsningen Drømmeuke, i regi av NAV på Grünerløkka. Ungdomsarbeiderne forteller at noen av ungene allerede i barnehagealderen tar etter storebrødrene og de eldre guttene i nabolaget. 

– Greia er å være gangster. Du skal flashe, sånn gangsterne gjør det med de dyre bilene sin, og sånn forbildene gjør det på Instagram sier Adeel Khan. 

Skamløst nettverk

Adeel Khan, Khawar Gomi Sadiq, Christian René Wold, Leo Fossen Mlonyeni og Shad Ibrahim Hussein har bestemt seg for at noe må gjøres. De har tatt initiativet til Skamløst nettverk som skal drive med forebygging av konflikter blant undom, bistå juridisk, stille med gratis treningsfasiliteter og tilby sommerjobb.

– De unge må få seg CV, arbeidsattest og referanser så de har noe å falle tilbake på. De trenger noen som viser dem tillit. De trenger noen som prater med dem og spør va de sliter med, sier Gomi til avisen. 

Ungdomsarbeiderne sier at de kommer til å henvende seg direkte til dem som står bak noe av bråket i byen. De vil gripe fatt i de unge som ikke har lyst til å være med på fritidsaktiviteter, men i stedet bruke tiden på å selge narkotika.

Vil hjelpe de som har det råttent

– Politikerne prater med de unge som har det bra og er vellykkete. Vi vil ha kontakt med og løfte frem de ungdommene som har det råttent, sier Leo Fossen Mlonyeni.

Planen er å holde byomfattende kurs flere ganger i året. Ungdomsarbeiderne sier at de ikke vil søke penger av staten før de starter kurset. 

– Vi gjør det omvendt, vi starter kursingen, fordi vi bryr oss om byen vår, og hvis det kommer inn penger, skal ungdommene styre midlene, sier Christian René Wold. 

Les mer i Vårt Oslo om de fem ungdomsarbeiderne og kurset de tilbyr.