Letter kravet for familieinnvandring

Bildet viser Gaza i Palestina, tatt i en annen sammenheng. Nå kan norske palestinere søke på vegne av familie i Gaza.
Foto: Scanstockphoto.com: Illustrasjonsbilde
Nå er det gjort enklere for norske palestinere å bli gjenforent med familie i Gaza – men flere hindringer kan møte familiene på veien.

Mens Israels hyppige luftangrep faller over Gazastripen og fører til brutale ødeleggelser, mangel på medisin, mat, vann og drivstoff, har det ikke vært mulig for palestinere å søke opphold i Norge.

Nå kan familiemedlemmer i Norge søke på vegne av søkeren i Palestina. Det er kravet om at søker må møte fysisk opp på en norsk utenriksstasjon som nå er endret. Den har ikke vært i drift i Palestina.

Birgit Oline Kjerstad (SV) sier til Utrop at partiet vil fortsette å jobbe for at regjeringen vil gjøre det enklere for palestinere å bli gjenforent med familie i Gaza. Det var de som ba regjeringen om å åpne for at personer i Norge kan søke om familiegjenforening på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Gaza. Nå sier de til Utrop at regjeringen bør bistå palestinske familiemedlemmer ut fra Gaza slik at retten til familiegjenforening blir fulgt.

Men hvordan palestinere skal reise ut av landet om de får opphold, som før krigen brøt ut, ifølge FN er blitt omtalt som et «åpent fengsel», er uvisst. Det israelske forsvaret (IDF) kontrollerer grensene og det gis ikke assistert hjelp til utreise fra norske myndigheter.

Ingen flere unntak

For slik Dagbladet skriver, som først omtalte endringen mandag, gjøres det ikke unntak for palestinere fra de ordinære reglene for familiegjenforening. Det har ikke kommet noen instruks om at slike saker skal prioriteres og skulle noen få innvilget sin søknad, vil de ikke få assistert utreise.

Rim Chawwa, en norsk palestiner, sier til avisen at den nye løsningen er en farse. Selv har hun kjempet for å få ut sine barn og barnebarn siden hun selv fikk evakuere i desember, etter gjentatte avslag. Tre dager etter hun og ektemannen ankom Norge, døde ektemannen. Hun har sendt ukentlige brev til justisminister Emilie Enger Mehl og utenriksminister Espen Bart Eide der hun ber om hjelp til å få deres navn opp på evakueringslista ved grensa til Egypt.

Selv konkluderer Utlendingsdirektoratet (UDI) på sine nettsider at «den humanitære situasjonen og sikkerhetssituasjonen i Gaza gir ikke grunnlag for unntak fra de ordinære reglene for familieinnvandring».

De skriver til Utrop i en e-post at dette er vanlig praksis når sakene vurderes, og at forholdene i hjemlandet gis liten vekt når det vurderes unntak.

Her forklarer de hvorfor:

– Slik vi forstår reglene, skal sikkerhetssituasjonen og humanitære forhold i hjemlandet tillegges liten vekt ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn i familieinnvandringssaker. Vi mener dette er i tråd med forarbeidene til utlendingsloven og langvarig forvaltningspraksis. Dette har sammenheng med at svært mange personer vil kunne bli omfattet dersom slike forhold skulle tillegges avgjørende vekt, skriver pressekontakt og teamleder i UDI, Per-Jan Brekke, til Utrop.

Han presiserer at de utøver vedtatt politikk.

Men både Utenriksdepartementet og Justisdepartementet unnlater å svare Dagbladet på hvorvidt det vil bli gitt assistert utreise eller hva ved den humanitære situasjonen og sikkerhetssituasjonen i Gaza som gjør at det ikke kan gis unntak fra de ordinære reglene. Sistnevnte departement svarer heller ikke avisen om deres instruks til UDI – om hvilke saker de skal prioritere.

Tidligere har Justisdepartementet bedt UDI prioritere søknader om opphold fra personer i Palestina eller Israel levert før Hamas’ sitt angrep i Sør-Israel den 7. oktober. I januar ble 26 av sakene behandlet, og 21 av dem innvilget. Dette var fra personer registrert som statsløse, kategorien palestinere faller under, som ble levert i Amman.

Ønsker flere lettelser

Over lengre tid har SV presset på for å lette kravene for familiegjenforening fra Gaza. Partiet stilte spørsmål til justisministeren 24. november i fjor om å lette på kravet som nå er endret. Dagen før spurte stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad (SV) i spørretimen på Stortinget om det kan gjøres en raskere vurdering av søkere fra Gaza og Vestbredden.

– Det er en viktig seier at vi nå har fått regjeringen med på å lette kravene for familiegjenforening, at referanseperson kan søke fra Norge. Kanskje betyr det at menneskeliv blir spart, sier stortingsrepresentanten til Utrop.

– Hvordan vil dette skje i praksis?

– Vi forventer at regjeringen gjør det de kan for å bistå med evakuering slik at retten til familiegjenforening blir reell. SV vil presse på videre for å få regjeringen med på å fjerne flere hindringer.