Forsker:

– Integreringen er blitt autoritær

Siden 2003 har integreringspolitikken klart gått i retning av mer kontroll og sanksjoner, mener Fafo-forsker Anne Britt Djuve
Foto: Human Rights Service
Norske politikere er blitt mer villige til å tvangsintegrere enn før, argumenterer Fafo-forsker Anne Britt Djuve. 

I et intervju i Vårt Land mener Djuve at det er ikke innvandrerne som endrer «oss», det er politikerne som siden 2003 har tatt i bruk tvangsmidler i integreringens navn og dermed har endret norske verdier. 

– Oppslutningen om illiberale virkemidler i integreringspolitikken har økt, sier hun til Vårt Land.

Krav om verditilslutning

Forskeren advarer om det hun mener er en autoritær utvikling, hvor norsk integreringspolitikk har større innslag av atferdskontroll.

Hun viser blant annet til krav som fra Frps integreringsutvalg om at innvandrere skal slutte seg til norske verdier.

– Forskningen viser at det som faktisk har effekt er å lære norsk og få formell utdanning. Siden 2003 har integreringspolitikken klart gått i retning av mer kontroll og sanksjoner. Selve kvalifiseringstiltakene er bare flikket på, sier hun til vl.no.