Etterlyser handlingsplan for lik rett til idrettsdeltakelse

 

Nå etterlyser organisasjonen en handlingsplan for rett til deltakelse i idrettsarenaer uansett bakgrunn.

– Vi har funnet ut at det er altfor mange barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge, spesielt de som har nedsatt funksjonsevne, sier hun til abloom.no.

– Alt vi foretar oss i Mini Abloom har et fokus på tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede, fortsetter hun.

Idrett som inkludering

Tidligere idrettsleder og nå bystyrerepresentant, Frode Kyvåg (Ap), viste til idrettens rolle som folkebevegelse.

Eks-Norway Cup-sjef og nåværende lokalpolitiker i Oslo Ap, Frode Kyvåg, er positiv til arbeidet Abloom har gjort.
Foto : Arbeiderpartiet

– Idretten er den største folkebevegelsen vi har i Norge. Den har mange verdier som barna kan være en del av. Et eksempel på dette er hvordan frivilligheten gjennom idretten er med på å lage forutsetninger som skaper sosiale ferdigheter, sier Kyvåg til abloom.no. 

Han roste Abloom og Shakoor for innsatsen de har gjort så langt.

– Når du ser hvordan temaet om barn med nedsatt funksjonsevne naturliggjøres og blir synlig, forstår en hvor viktig arbeidet til Abloom er. Dette er en av grunnene til at vi har valgt å femdoble tilskuddet til Abloom siden forrige byråd, sier han til abloom.no.

Kyvåg får også støtte fra partikollega og BU-representant for bydel Stovner, Rashid Nawaz.

– Jobben Abloom gjør er ekstremt viktig. Spesielt med tanke på at de jobber med en gruppe barn som ofte blir gjemt bort av foreldrene på grunn av skam og tabuforestillinger, sier han til abloom.no.