Viktig å vaksinere nyankomne innvandrere

Folkehelseinstituttet (FHI) har blitt spurt av departementet om å utarbeide en modell for programmet, skriver Aftenposten

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er vaksinasjon en av de mest effektive formene for sykdomsforebygging. Samtidig gir ikke alle vaksiner gir beskyttelse livet ut, noen vaksiner er nødvendig å ta på ny i voksen alder.

Enkelte grupper, som blant annet nyankomne innvandrere, kan mangle grunnvaksinasjon og trenger vaksiner mot meslinger og røde hunder.

Støttes av kommunelege

Kommuneoverlege i Arendal og Froland og overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, har skrevet en leder i Tidsskriftet for Den norske legeforening der han støtter forslaget fra FHI.

– Dette er viktig for å opprettholde immunitet mot noen sykdommer. Et vaksinasjonsprogram for voksne likt barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinen vil sikre samme tilbud til alle, sier han til Aftenposten.

Stram tidsplan

Fagdirektør Ingeborg S. Aaberge ved FHI sier de ikke har anslått hvor mye det vil koste å innføre et voksenvaksinasjonsprogram.

– Arbeidet med å utarbeide forslag til modell for et voksenvaksinasjonsprogram har hatt en stram tidsplan, og vi har derfor ikke hatt tid til helseøkonomiske vurderinger, sier hun til Aftenposten.