Høring om ører

Zeiheb Alsabeehg, leder for Religionsfrihetsgruppen, synes påbudet om at ørene skal synes er krenkende overfor dem som bruker religiøse hodeplagg
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Ørene synes på passbildene, bestemte Justis- og beredskapsdepartementet i 2014. Den gang anså de en høring om dette som “åpenbart unødvendig”.

En stor gruppe muslimer og sikher så ikke kravet på samme måte. De opprettet Religionsfrihetsgruppen og sendte inn en protest med 3600 underskrifter til daværende justisminister Mikkel Wara.

Store konsekvenser

Departementet må ha vært klar over at påbudet om å vise ørene har konsekvenser for personer som bruker religiøse hodeplagg.

– Departementet må ha vært klar over at påbudet om å vise ørene har konsekvenser for personer som bruker religiøse hodeplagg, sier statsviter Zeineb Alsabeehg (26) som leder gruppen. Gruppen fikk støtte fra Diskrimineringsnemnda. 

Nå er temaet igjen på dagsordenen. I arbeidet med nye forskrifter om utstedelse av pass og nasjonale ID-kort skal departementet igjen ta stilling til kravet om synlige ører. Denne gang har de en høringsrunde i forkant.

Forstår ikke begrunnelsen

Religionsfrihetsgruppen håper de trekker tilbake påbudet om å vise ørene på passbildene. “Påbudet krenker retten til religionsutøvelse for personer som bruker religiøse hodeplagg som dekker ørene”, skriver Alsabeehg i høringsuttalelsen. Hun sier til Utrop at hun ikke forstår departementets begrunnelse om at ørene skal være sentrale for identifisering. – Ingen andre land sier at dette er nødvendig.

Alsabeehg påpeker også at dette vil føre til mye plunder og heft i passkontrollen når sikher og muslimer med hodeplagg må ta av seg hodeplagget. Også en gruppe kristne nonner bruker hodeplagg til vanlig. 

Vil ikke vise ørene

– Vi ber departementet også veie kostnadene ved å legge opp for skjerming i alle fotograferingsstasjoner og i ulike kontrollstasjoner opp mot nytten av påbudet, sier hun.

– Og hva med steder i utlandet hvor det ikke er et slikt påbud? Da må jo personene ta av seg hodeplagget for at de skal stemme med bildet på det norske passet. Det kan ikke garanteres at norske borgere vil få skjermet kontroll i utlandet, sier hun og minner om at de som dekker til ørene med religiøse hodeplagg ikke ønsker at andre skal se dem uten, hverken på bilder eller i virkeligheten.

Departementet innførte påbudet i 2014 etter forslag fra Politidirektoratet som mente ørene var viktige i identitetsøyemed. Alsabeehg stiller seg uforstående til denne begrunnelsen: – Hva har ørene å si for et foto som tas forfra, spør hun retorisk.

– Når høringsfristen er ute, vil departementet gjennomgå høringssvarene, og deretter vil den endelige forskriften bli fastsatt slik at den kan tre i kraft til lanseringen av nye pass og ID-kort, heter det fra Justis- og beredskapsdepartementet.