Innvandrere er høyere utdannet enn nordmenn

0Shares

Med høyere utdanning menes utdannelse som har tatt minst 4,5 år.

42 prosent av innvandrere fra Filippinene har kort eller lang høyere utdanning, mens tilsvarende tall for ikke-innvandrere er 30 prosent.

Utdanningsnivået varierer imidlertid mye i forhold til landbakgrunn. Innvandrere fra Tyrkia, Somalia, Pakistan og Thailand kommer dårligst ut, i denne gruppen har bare rundt 10 prosent kort eller lang høyere utdanning. I disse gruppene har mer enn en av tre kun grunnskoleutdanning eller ingen utdanning i hele tatt.

Tallene er langt dårligere for ikke-vestlige kvinner. Mens kvinner fra vestlige land i gjennomsnitt har høyere utdanning enn menn, er tendensen omvendt blant innvandrere fra ikke-vestlige land. Forskjellene i utdanningsnivå mellom kvinner og menn er størst blant innvandrere fra Asia og Afrika.