– Forbudt å innhente opplysninger om religion i ansettelsesprosess

Illustrasjonsfoto
En fysioterapistudio har fått brudd, og ikke brudd, i samme avgjørelse fra Diskrimineringsnemda om forskjellsbehandling etter jobbintervju.

Saken gjaldt en en person med sikh-bakgrunn, som søkte jobb i en fysioterapistudio, og som mente seg diskriminert ved en jobbansettelsesprosess.

– Klager er praktiserende sikh og bruker derfor turban. Som en del av religionsutøvelsen klipper han verken hår eller skjegg. Under intervjuet spurte daglig leder om klager var villig til barbere/ trimme skjegget dersom han ble tilbudt stillingen, ifølge en pressemelding.

Intervjueren forklarte at det ville være et problem om klager ikke ville barbere skjegget, ettersom klager da ikke kunne brukes hos disse klientene.

– I en e-postveksling senere gjentok daglig leder dette. En annen ble ansatt i stillingen.

Klageren har fått medhold på ett punkt, ifølge nemda.

– Nemnda kom til at fysioterapistudioet hadde brutt forbudet mot å innhente opplysninger om religion i ansettelsesprosess, men fysioterapistudioet hadde ikke diskriminert klager grunnet religion